Woordenschat

In schooljaar 2018/ 2019 komt er een nieuwe woordenschattoets voor groep 3 t/m 8 op de markt. Lees verder

Wij bieden verschillende producten aan om de taalontwikkeling van groep 1 t/m 8 te kunnen volgen. De toetsen Woordenschat horen bij de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.

Woordenschat

Woordenschat vormt een belangrijke basis voor andere taalvaardigheden, zoals het begrijpend lezen, luisteren, spreken en schrijven. Met de toetsen Woordenschat krijgt u inzichtelijk of de leerlingen veelvoorkomende woorden kennen, geselecteerd op basis van de woordfrequentielijst.

Hulpboeken Woordenschat

Met verschillende oefeningen, suggesties en materialen uit de Hulpboeken Woordenschat oefent u extra met de leerlingen op de gebieden betekenis en betekenisrelaties. De leerlingen verrijken zo hun woordenschat.

Bestellen

Onder het Productoverzicht LVS-toetsen vindt u alle toetsen en hulpboeken.