Nieuwsbrief schoolbesturen

De laatste ontwikkelingen


Meer dan 4.400 scholen gebruiken 3.0!
Inmiddels zijn de volgende nieuwe toetsen beschikbaar: Rekenen-Wiskunde 3.0, Spelling 3.0 en Begrijpend lezen 3.0 voor groep 3 en 4. Hoe zijn de eerste reacties? We vroegen drie leerkrachten naar hun ervaringen. Bekijk vast de preview van PO actueel, die alle scholen volgende week ontvangen.

Lees het interview
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-bovenschoolse-module/cito-po-actueel.ashx

Vragen? Ik kom graag bij u langs!
‘Wat een informatief overleg. Fijn dat je de moeite hebt genomen om hier te komen.’ Een veelgehoorde reactie van bestuurders na een bezoek van een adviseur basisonderwijs van Cito. Gerben Veerbeek, een van de adviseurs: ‘Ik breng u graag op de hoogte!’
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-bovenschoolse-module/cito_gerben_verbeek.ashx

Probeer de demo module Bovenschoolse rapportage
Op een eenvoudige manier inzicht krijgen in hoe uw scholen ervoor staan en hoe zij zich ontwikkelen in de tijd? Dat kan! Met de module Bovenschoolse rapportage krijgt u overzichtelijk de resultaten van uw scholen in beeld, inclusief het landelijk gemiddelde en de inspectienormen.

Bekijk de demo
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-bovenschoolse-module/cito-trendanalyse-bovenschoolse-rapportage.ashx

LVS-toetsen als voorsorteermachine voor het VO?
In steeds meer regio’s speelt de plaatsingswijzer een belangrijke rol in de verwijzingsprocedure PO-VO. Een goed streven om op transparante wijze en op basis van meerdere meetmomenten advies uit te brengen. Maar zijn de LVS-toetsen hier wel voor bedoeld? Lees het blog van Jacqueline Visser.

Lees het blog
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-bovenschoolse-module/cito-jacqueline-visser.ashx