Tips voor Toetsen

Binnenkort de LVS-toetsen? Zo haalt u er nog meer uit!

Een nieuwsbrief met handige tips en leuk nieuws! Wist u dat er op Cito Portal veel handige en nuttige documentatie staat die helpt nog meer uit de toetsten te halen? En kent u de Expertgroep Toetsen PO, zij hebben onze toetsen uit het leerlingvolgsysteem beoordeeld. Daarnaast heeft Cito bezoek gehad van 19 kinderen voor de leerlingenraad, die ons het hemd van het lijf vroegen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor advies? Lees hier de nieuwsbrief!


Haal meer uit de toetsen met behulp van Cito Portal
Uiteraard nemen wij in de leerkrachtmap van iedere toets informatie op over het afnemen, registeren en analyseren van de toets(resultaten). Maar wist u dat er op Cito portal nog veel meer handige en nuttige documentatie staat? Er zijn nu ook (papieren) categorieënoverzichten voor Rekenen-Wiskunde 3.0 beschikbaar!
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-lvs-toetsen/cito-lvs-toetsen-portal.ashx

Kom in gesprek: Neem contact op met onze adviseurs
Twijfelt u weleens of u de resultaten van toetsen juist interpreteert of wilt u meer weten over een van onze producten? Wij komen graag met u in gesprek!
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-lvs-toetsen/cito-lvs-toetsen-team-po.ashx

Scholen over toetsen: meepraten op LinkedIn?
Binnenkort staat op veel scholen het tweede afnamemoment voor de LVS-toetsen gepland. Heeft u vragen of tips voor uw collega leerkrachten? Deel ze op onze LinkedIngroep: Cito Volgsysteem PO/SO

Positief oordeel van de Expertgroep
Vanaf schooljaar 15/16 beoordeelt niet langer de COTAN, maar de Expertgroep Toetsen PO de toetsen uit het Leerlingvolgsysteem. Toetsen die voldoen aan het kwaliteitsoordeel van de expertgroep, kunnen scholen gebruiken om aan hun wettelijke verplichting tot gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) te voldoen. Het oordeel van de Expertgroep kan “onvoldoende” of “voldoende” zijn. Alle toetsen die Cito heeft ingediend zijn als voldoende beoordeeld!

Uit de Leerlingenraad: kinderen over Cito
Wat willen kinderen graag van Cito weten? Welke tips hebben zij voor ons? Tijdens de Leerlingenraad op 20 april vroegen wij het aan 19 meiden en jongens uit groep 4 tot en met 8. Dat hebben we geweten! 
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrief-lvs-toetsen/cito-lvs-toetsen-leerlingenraad.ashx

Wanneer komen de inspectienormen voor de 3.0 toetsen?
Er komen geen inspectienormen voor de 3.0-toetsen. Met ingang van 1 februari 2016 hanteert de inspectie voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school.