Haal meer uit de toetsen met behulp van Cito Portal

Uiteraard nemen wij in de leerkrachtmap van iedere toets informatie op over het afnemen, registeren en analyseren van de toets(resultaten). Maar wist u dat er op Cito portal nog veel meer handige en nuttige documentatie staat? Er zijn nu ook (papieren) categorieënoverzichten voor Rekenen-Wiskunde 3.0 beschikbaar!

Recent zijn bijvoorbeeld (op veler verzoek!) categorieënoverzichten voor de toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 (groep 3 t/m 5) toegevoegd. Hiermee signaleert u hoe leerlingen scoren op verschillende categorieën. Dit papieren categorieënoverzicht is een alternatief voor de digitale categorieënanalyse uit het Computerprogramma LOVS.

Papieren analyse

Met de papieren analyse bekijkt u bij welke categorie de leerling tot de 20% laag scorende leerlingen behoort. Dit is een signaal dat extra aandacht voor die categorie nodig is. U vult het papieren categorieënoverzicht handmatig in.

Digitale analyse

Gebruikers van het Computerprogramma LOVS adviseren wij de digitale categorieënanalyse te gebruiken omdat dit programma rekening houdt met het vaardigheidsniveau van de leerling. Hierdoor worden ook leerlingen met een hoge vaardigheidsscore en een opvallend profiel in kaart gebracht.

Beschikbaar op Cito portal

Een greep uit andere nuttige informatie op Cito portal:
  • Toelichting invullen rapportages
  • Voorbeeldopgaven om voor afname met leerlingen door te nemen, beschikbaar voor (oa) het digibord
  • Blanco leerlingrapportages. In de (alternatieve) leerlingrapporten geven wij ook de gemiddelde vaardigheidsscore van het volgende afnamemoment weer, zodat u kunt zien hoe de ontwikkeling verder verloopt
  • Losse afnamekaarten: handig voor het afnemen van de toets
  • Diverse tabellen: bijvoorbeeld “van toetsscore naar vaardigheidsscore” en “van vaardigheidsscore naar functioneringsniveaus”
  • Vergelijkingsgegevens alle scholen
  • Tabel gemiddelde vaardigheidsscores: deze tabel bevat het landelijk gemiddelde per domein per afnamemoment. De gemiddelde vaardigheidsscores kunnen u helpen bij het opstellen van doelen (let wel op de toelichting bij de tabel!)
  • Handleiding van de kennismakingsboekjes (en voor groep 5 de bijbehorende antwoordbladen)
  • Tips voor het voeren van een diagnostisch gesprek bij Begrijpend lezen
  • Antwoordbladen voor afname

Naar nieuwsoverzicht

Cito Portal

Cito Portal