Positief oordeel van de Expertgroep

Vanaf schooljaar 15/16 beoordeelt niet langer de COTAN, maar de Expertgroep Toetsen PO de toetsen uit het Leerlingvolgsysteem. Toetsen die voldoen aan het kwaliteitsoordeel van de expertgroep, kunnen scholen gebruiken om aan hun wettelijke verplichting tot gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) te voldoen. Het oordeel van de Expertgroep kan “onvoldoende” of “voldoende” zijn. Alle toetsen die Cito heeft ingediend zijn als voldoende beoordeeld!

Inmiddels heeft Cito een beoordeling ontvangen van de volgende toetsen:
  • Entreetoets groep 6
  • Spelling 3.0 groep 3 en 4 
  • Begrijpend Lezen 3.0 groep 3 en 4
  • Begrijpend Luisteren groep 4-5-6 
  • Viseon 2.0
Van de overige nieuwe toetsen wordt op korte termijn een beoordeling van de Expertgroep verwacht. Wilt u weten waarop de toetsen beoordeeld worden? Kijk op http://expertgroeptoetsenpo.nl/criteria_lovstoetsen.

Enkele opmerkingen van de Expertgroep*:

  • De opgaven en de vraagstelling zijn helder en eenduidig.
  • Zowel in de wetenschappelijke verantwoording en de handleiding wordt het volgen van groei van leerlingen adequaat toegelicht.
  • Er worden korte teksten gebruikt welke aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.
  • De koppeling die gemaakt wordt met het Referentiekader levert voor scholen een meerwaarde.
  • De aanvrager heeft een heldere, korte en overzichtelijke folder voor ouders geschreven. Ouders kunnen door het visuele deel van het leerlingprofiel in een oogopslag zien waar hun kind goed in is en waar extra oefening nodig is.

* bron: beoordelingen van de Expertgroep PO van de toetsen: Entreetoets groep 6, Spelling 3.0 groep 3 en 4, Begrijpend Lezen 3.0 groep 3 en 4 en Begrijpend Luisteren groep 4-5-6.

Naar nieuwsoverzicht