Haal meer uit de toetsen met behulp van Cito Portal

Uiteraard staat er in de leerkrachtmap van iedere toets informatie over het afnemen, registeren en analyseren van de toets(resultaten). Maar wist u dat er op Cito portal nog veel meer handige en nuttige documentatie staat?

Vorig jaar zijn bijvoorbeeld (op vele verzoek!) papieren categorieënoverzichten voor de toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 toegevoegd. Hiermee signaleert u hoe leerlingen scoren op verschillende categorieën. Dit papieren categorieënoverzicht is een alternatief voor de digitale categorieënanalyse uit het Computerprogramma LOVS.
Een dergelijk analyseformulier is er ook voor spelling.

Op de NOT bleek dat vele gebruikers en met name leerkrachten, niet op de hoogte waren van de materialen op Cito Portal. Een greep uit andere nuttige informatie op Cito portal:
  • Toelichting invullen rapportages
  • Voorbeeldopgaven om voor afname met leerlingen door te nemen, beschikbaar voor (oa) het digibord
  • Blanco leerlingrapportages. In de (alternatieve) leerlingrapporten geven wij ook de gemiddelde vaardigheidsscore van het volgende afnamemoment weer, zodat u kunt zien hoe de ontwikkeling verder verloopt
  • Losse afnamekaarten: handig voor het afnemen van de toets
  • Diverse tabellen: bijvoorbeeld “van toetsscore naar vaardigheidsscore” en “van vaardigheidsscore naar functioneringsniveaus”
  • Vergelijkingsgegevens alle scholen
  • Tabel gemiddelde vaardigheidsscores: deze tabel bevat het landelijk gemiddelde per domein per afnamemoment. De gemiddelde vaardigheidsscores kunnen u helpen bij het opstellen van doelen (let wel op de toelichting bij de tabel!)
  • Handleiding van de kennismakingsboekjes (en voor groep 5 de bijbehorende antwoordbladen)
  • Tips voor het voeren van een diagnostisch gesprek bij Begrijpend lezen
  • Antwoordbladen voor afname

Neem zelf eens een kijkje en deel dit gerust met uw collega’s.

Naar nieuwsoverzicht