Ook Taalverzorging positief beoordeeld door Expertgroep Toetsen

Met trots mogen wij u laten weten dat ook Taalverzorging positief is beoordeeld door de Expertgroep Toetsen. Vanaf schooljaar 15/16 beoordeelt niet langer de COTAN, maar de Expertgroep Toetsen PO de toetsen uit het Leerlingvolgsysteem. Al eerder sprak de Expertgroep Toetsen zich positief uit over de ingediende toetsen uit het volgsysteem primair en speciaal onderwijs. Taalverzorging voor groep 6-7-8 mogen wij nu aan dit rijtje toevoegen.

Toetsen die voldoen aan het kwaliteitsoordeel van de expertgroep, kunnen scholen gebruiken om aan hun wettelijke verplichting tot gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) te voldoen. Het oordeel van de Expertgroep kan “onvoldoende” of “voldoende” zijn. De toetsen beoordeeld met voldoende:
  • Entreetoets groep 6
  • Spelling 3.0 groep 3 en 4
  • Begrijpend Lezen 3.0 groep 3 en 4
  • Begrijpend Luisteren groep 4-5-6
  • Viseon 2.0
  • Begrijpend lezen 3.0 groep 5
  • Spelling 3.0 groep 5
  • Taalverzorging groep 6 – 7 – 8 (nieuw)

Van de overige nieuwe toetsen wordt op korte termijn een beoordeling van de Expertgroep verwacht. Wilt u weten waarop de toetsen beoordeeld worden? Kijk op op de website Expertgroep Toetsen PO.

Lees hier meer over het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs en de LVS-toetsen primair en speciaal onderwijs.