Toetsen voor speciale leerlingen

Geen twee leerlingen zijn gelijk: de een gaat met sprongen door de leerstof heen, de ander stap voor stap. Om ook leerlingen met extra onderwijsbehoeften en/of een vertraagde ontwikkeling goed te volgen, bieden wij toetsen aan voor speciale leerlingen. Dit zijn aangepaste toetsen voor de leerstofgebieden begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde

Voor wie?

De toetsen zijn bestemd voor leerlingen die functioneren op het niveau van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. De toetsen kunt u afnemen in het speciaal (basis)onderwijs en bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs. U kiest zelf of u de papieren of digitale toetsen wilt gebruiken.

Toetsen speciale leerlingen versus standaard toetsen

De toetsen sluiten qua inhoud en vaardigheidsschaal aan bij de standaard toetsen Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen die tot en met 2012 zijn verschenen. De Toetsen speciale leerlingen kunt u hierdoor zowel zelfstandig gebruiken als combineren met het gebruik van deze standaard toetsen. Bij de LVS-toetsen 3.0 zijn de aanpassingen voor speciale leerlingen zoveel mogelijk opgenomen in de standaard toetsen.

Functioneringsniveau

 • De rapportages van de toetsen geven functioneringsniveaus aan.
 • Met het functioneringsniveau bedoelen we het vaardigheidsniveau van de leerling in relatie tot de gemiddelde niveaus in het basisonderwijs.
  Zo maakt u de koppeling met het regulier onderwijs zonder dat de leerling uitsluitend D-, E- en V-scores behaalt.
 • Twee voorbeelden:
  –  Als de vaardigheid van een leerling overeenkomt met die van een gemiddelde leerling aan het eind van groep 4, dan krijgt deze leerling functioneringsniveau E4.
  –  Een functioneringsniveau M4/E4 betekent dat het vaardigheidsniveau van een leerling tussen het gemiddelde van medio groep 4 en eind groep 4 ligt.

Toetsen per leerstofgebied

Per leerstofgebied zijn er twee leerkrachtmappen met de toetsen voor speciale leerlingen:
 • voor de functioneringsniveaus groep 3 tot en met groep 5;
 • voor de niveaus groep 6 tot en met groep 8.

Meer informatie

In de Wegwijzer toetsgebruik voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften staat meer informatie over onze toetsen. Daarnaast is Keuze van een passende toets een handig hulpmiddel. Hiermee ziet u in een oogopslag hoe u voor elke leerling een passende toets kiest.

Training en advies

In de cursus Optimaal omgaan met de LVS-toetsen leert u hoe u de resultaten van de Toetsen speciale leerlingen met hulp het Computerprogramma LOVS optimaal kunt benutten. Ga naar Training en advies in het linkermenu voor de data en inhoud van de cursus en om u in te schrijven.

Nieuwsbrief Speciale leerlingen

Twee keer per jaar geven wij de digitale Nieuwsbrief Speciale leerlingen uit. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? U kunt zich in het linkermenu onder Nieuws speciale leerlingen hiervoor aanmelden.

Bestellen

Ga naar het Productoverzicht speciale leerlingen om de producten te bestellen.