Cluster 1

Voor groep 3 tot en met 8 op cluster 1-scholen en voor leerlingen met een cluster 1-indicatie op reguliere scholen

Toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

Met de aangepaste toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen meet u de vaardigheid van uw leerlingen in rekenen-wiskunde, spelling, woordenschat, taalverzorging en begrijpend lezen. U kunt de vaardigheid van uw leerlingen vergelijken met die van leerlingen in het reguliere onderwijs.

Let op! Ook bij de nieuwe generatie LVS-toetsen zijn er aangepaste boekjes voor cluster 1-leerlingen. De materialen voor Rekenen-Wiskunde 3.0, groep 3, 4, 5, 6, 7 en Begrijpend lezen 3.0 voor groep 3, 4, 5, 6, 7 en Spelling werkwoorden 3.0 groep 7 en Taalverzorging 3.0 groep 6, 7, 8 zijn beschikbaar.

Slechtziende leerlingen

 • In samenwerking met leerkrachten en met Visio en Bartiméus hebben wij reguliere LVS-toetsen aangepast voor slechtziende leerlingen.
 • Met de toetsen kunt u de taal- en rekenvaardigheid optimaal meten.
 • In de aangepaste versies ziet u vergrote teksten en afbeeldingen met beter zichtbare contrasten en duidelijkere lijnen.
 • Opgaven die minder relevant of lastig aan te passen zijn, zoals perspectief moeten zien, zijn weggelaten.
 • Om de vaardigheid van leerlingen vast te stellen, gebruikt u aparte normeringstabellen. In deze tabellen zijn de scores gecorrigeerd voor de opgaven die zijn weggelaten.

Brailleleerlingen

 • In samenwerking met Visio en Bartiméus zijn heldere richtlijnen gemaakt voor het brailleren van toetsen. Dedicon heeft de LVS-toetsen met deze richtlijnen gebrailleerd.
 • De richtlijnen zorgen dat de vaardigheid optimaal gemeten kan worden.
 • In de brailletoetsen zijn opgaven weggelaten die niet zinvol zijn voor brailleleerlingen.
 • Om de vaardigheid van leerlingen vast te stellen, gebruikt u aparte normeringstabellen. In deze tabellen zijn de scores gecorrigeerd voor de opgaven die zijn weggelaten.

Wegwijzer toetsgebruik voor cluster 1

In de Wegwijzer toetsgebruik voor cluster 1 staat een overzicht van de beschikbare toetsen voor deze leerlingen en vindt u aanwijzingen voor de keuze van een passende toets.

Hoe werken de aangepaste toetsen?

U gebruikt de leerkrachtmappen van de standaard toetsen. Afhankelijk van de doelgroep gebruikt u aangepaste opgavenboekjes met een bijbehorende aangepaste afname-instructie.

Afname

U neemt de toetsen af op dezelfde momenten waarop u de standaard toetsen afneemt.

Bestellen materialen voor slechtziende leerlingen

 • Cluster 1-scholen:
  Voor leerlingen op cluster 1-scholen zijn de toetsen beschikbaar via Cito Portal.
 • Reguliere scholen:
  Via de bestelpagina bestelt u de aangepaste versies voor slechtziende leerlingen.

Bestellen materialen voor brailleleerlingen

Wilt u de materialen bestellen? Naar de bestelpagina

Materiaal

 • Rekenen-Wiskunde, Spelling, Spelling Werkwoorden, Begrijpend lezen, Taalverzorging en Woordenschat
  –  Leerkrachtmap (zie de beschrijvingen bij de standaard toetsen)
 • Wegwijzer toetsgebruik voor cluster 1
 • Slechtziende leerlingen:
  –  Opgavenboekjes slechtziende leerlingen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Spelling Werkwoorden, Begrijpend lezen, Taalverzorging en Woordenschat
  –  Opgavenboekjes slechtziende leerlingen Rekenen-Wiskunde 3.0 (groep 3, 4, 5, 6 en 7), Begrijpend lezen 3.0 (groep 3, 4, 5, 6 en 7), Spelling werkwoorden 3.0 (groep 7), Taalverzorging 3.0 (groep 6, 7, 8)
 • Brailleleerlingen:
  –  Opgavenboekjes brailleleerlingen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Spelling Werkwoorden, Begrijpend lezen, Taalverzorging en Woordenschat 
  –  Opgavenboekjes brailleleerlingen Rekenen-Wiskunde 3.0 (groep 3, 4, 5, 6 en 7), Begrijpend lezen 3.0 (groep 3, 4, 5, 6 en 7), Spelling werkwoorden 3.0 (groep 7), Taalverzorging 3.0 (groep 6, 7, 8)
 • Leeskaarten DMT/AVI