Cluster 2

Toetsen voor slechthorende en dove leerlingen en leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Ook voor leerlingen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis moet een toets meten wat we willen meten. In de toetsen 3.0 hebben we de aanpassingen voor speciale leerlingen geïntegreerd. De toetsen 3.0 zijn hierdoor geschikt voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften, dus óók voor cluster 2-leerlingen. Dat betekent dat u voor hen gebruik kunt maken van de (reguliere) toetsen 3.0. Voor dove en slechthorende leerlingen zijn er daarnaast richtlijnen voor de toetsafname en zijn dvd’s beschikbaar waarop de toetsen worden aangeboden in Nederlands met Gebaren.

Richtlijnen en dvd’s voor dove en slechthorende leerlingen Nieuw 

  • Voor de toetsafname bij dove en  slechthorende leerlingen stelden wij in samenwerking met Siméa richtlijnen op. Input hiervoor verkregen wij ook uit de klankbord-bijeenkomsten van vertegenwoordigers uit het veld. U vindt de meest recente richtlijnen voor toetsafname van deze leerlingen onder Meer informatie.
  • Voor dove en slechthorende leerlingen zijn er dvd’s waarbij de opgaven uit de toetsen 3.0  (Spelling 3.0 groep 3 en 4 en Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 3 t/m 6) aangeboden worden in Nederlands met Gebaren. Deze dvd’s zijn gemaakt samen met het Nederlands Gebarencentrum (NGc) en Sprong Vooruit.

Toetsen 3.0 en Toetsen Speciale Leerlingen

Samen met Cluster 2 scholen bespraken wij welke aanpassingen aan de toetsen nodig waren voor dove en slechthorende  en leerlingen met TOS. Uit die samenwerking bleek dat leerlingen vooral baat hebben bij: 
  • kortere taken 
  • toetsen met kleinere leerstappen 
  • een heldere lay-out 
  • duidelijke instructies 
  • andere rapportagewijze. 

Deze aanpassingen zijn eerst doorgevoerd in de Toetsen voor speciale leerlingen en daarna ook in de Toetsen 3.0. De Toetsen speciale leerlingen zijn een aanpassing op de ‘oude’ lvs-toetsen.  Met zowel de toetsen 3.0 als de Toetsen speciale leerlingen bepaalt u de vaardigheid van leerlingen in Cluster 2. De Toetsen 3.0 zijn echter het meest actueel én hiervan is een versie op dvd waarbij een doventolk de opgaven aanbiedt (zie hieronder). 

Speciale LVS-toetsen met filmpjes

Speciaal voor dove en slechthorende leerlingen hebben wij samen met het Nederlands Gebarencentrum (NGc) en Sprong Vooruit in de toetsen Spelling 3.0 groep 3 en 4 en Rekenen-Wiskunde 3.0 groep 3 t/m 6 filmpjes verwerkt. In deze filmpjes biedt een doventolk de toetsopgaven aan. Op advies van Simea en Sprong Vooruit hebben we geen filmpjes gemaakt voor de toetsen Spelling 3.0 groep 5 en 6, omdat door de specifieke categorieën het voor leerlingen te onduidelijk wordt welk woord ze moeten noteren.
De aanvulling op de toetsen Spelling 3.0 en Rekenen-Wiskunde 3.0 voor dove en slechthorende leerlingen is nu compleet.

Wegwijzer toetsgebruik

Rechts op deze pagina downloadt u de specifieke handleiding met een overzicht van de beschikbare toetsen. Daarnaast gaan we in op het gebruik van toetsen in Cluster 2.
Let op: De richtlijnen die in de bijlage van de Wegwijzer staan zijn vervangen door het aparte richtlijnen document ‘Richtlijnen toetsafname bij dove en slechthorende leerlingen’.

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS)

In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelden wij dit testinstrumentarium voor kinderen van 4 tot 10 jaar met een mogelijke spraak- en/of taalstoornis.

Bestellen

Ga naar het Productoverzicht speciale leerlingen om de producten te bestellen.