Cluster 3

Toetsactiviteiten voor zeer moeilijk lerende leerlingen (zml)

De reguliere LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs zijn voor veel zml-leerlingen te moeilijk en/of passen niet bij hun belevingswereld. Deze groep is vaak niet genoeg vertrouwd met toetssituaties en dat belemmert deze kinderen om te laten zien wat ze kunnen. Speciaal voor deze groep ontwikkelden wij toetsactiviteiten.

Toetsactiviteiten voor zml

  • Voor zeer moeilijk lerende leerlingen uit het Speciaal Onderwijs (SO) kunt u de toetsactiviteiten Taal en Rekenen voor zml-leerlingen gebruiken.
  • De activiteiten in de toets zijn vooral gericht op het toepassen van vaardigheden in praktische situaties.
  • Tijdens een toetsactiviteit observeert u in een ongedwongen situatie welke doelen de leerling beheerst op het gebied van rekenen of taal.
  • De score van de toets kunt u omzetten naar een (globaal) niveau op de leerlijnen van CED en Rekenboog zml.
  • Voor rekenen zijn er toetsen rondom getallen en bewerking en op het gebied van meten, tijd en geld.
  • Voor taal ligt de focus op mondelinge communicatie.

Toetsen Speciale leerlingen

Bij leerlingen in het speciaal onderwijs die werken op het niveau vanaf groep 3 en waarbij u zich richt op schoolse vaardigheden kunt u ook de Toetsen voor speciale leerlingen afnemen. In de folder Toetsen voor speciale leerlingen leest u alles over de inhoud van deze toetsen.

Erratum opgave zml-toets Taal

In de toets niveau A staat helaas een fout. Onder Meer informatie staat een document over welke opgave het gaat en hoe u het verbetert.

COTAN-goedkeuring en verantwoordingen Rekenen en Taal

De toetsactiviteiten zijn de eerste toetsen die speciaal zijn afgestemd op zml-scholen. Op dit moment nemen scholen de toetsen volop af en doen zij ervaring op met de inzet en gebruik van de toetsen. Als scholen voldoende gelegenheid hebben gehad om zich de toetsen eigen te maken, bekijken en analyseren we de toetsresultaten van een grote groep scholen nader om de verantwoording van de toetsen af te ronden. Op deze pagina leest u er meer over in het document Over COTAN-goedkeuring toetsactiviteiten. Onder Meer informatie downloadt u ook de inhoudelijke verantwoordingen Rekenen en Taal.

Wegwijzer toetsgebruik

In het speciaal onderwijs zitten leerlingen met uiteenlopende niveaus en met uiteenlopende beperkingen. Het is onmogelijk om een toets te maken die geschikt is voor alle leerlingen.Scholen voor speciaal onderwijs die werken met niet-zml-leerlingen kunnen gebruikmaken van de Wegwijzer toetsgebruik bij speciale leerlingen.

VSO Dagbesteding

Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ontwikkelen wij speciale toetsen, óók voor de leerweg Dagbesteding.

Bestellen

Ga naar het Productoverzicht speciale leerlingen om de producten te bestellen.