Cluster 4

Toetsen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen

Ook leerlingen met gedrags- en aandachtstekortstoornissen moeten de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Doordat de behoeften van deze leerlingen sterk overeenkwamen met de behoeften van Cluster 2-leerlingen en leerlingen in het SBO, is de toetsontwikkeling voor deze doelgroepen gecombineerd.

Kenmerken van de toetsen

Samen met scholen uit het Cluster 4 onderwijs keken wij naar toetsen voor leerlingen die de wereld anders ervaren dan andere leerlingen en voor leerlingen die door hun gedrag extra steun nodig hebben. Hieruit bleek dat leerlingen met een autisme spectrum stoornis bij bepaalde opgaven anders reageerden dan verwacht. Daarnaast waren de taken voor leerlingen met een beperkte concentratieboog vaak te lang om effectief te toetsen. Voor deze leerlingen is er meer structuur in de toetsen aangebracht en zijn de vraagstellingen aangepast. Hierdoor kunt u met de Toetsen voor speciale leerlingen de vaardigheid van deze leerlingen nauwkeuriger bepalen.

De toetsuitgave voor speciale leerlingen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling:
  • beschikken over toetsen met kleinere leerstappen
  • hebben kortere taken
  • bieden een heldere lay-out
  • geven een aangepaste instructie

Meer informatie

In de flyer Toetsen voor het SBO leest u meer over de inhoud van de nieuwe toetsen.

Wegwijzer toetsgebruik

Rechts op deze pagina downloadt u de specifieke handleiding met een overzicht van de beschikbare toetsen.

Toetsen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Voor het VSO ontwikkelen wij momenteel aparte toetsen.

Bestellen

Ga naar het Productoverzicht speciale leerlingen om de producten te bestellen.