Passende leerroute kiezen met Keuzewijzer

Een passende leerroute voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs kiezen, is ingewikkeld. U wilt leerlingen niet overvragen maar ook geen toekomstkansen afsluiten. Keuzewijzer helpt u bij het vinden van de best passende leerroute en de juiste balans. Keuzewijzer – bestaat uit een overzichtelijk stroomschema en een handige tool in Excel. Kohnstamm Instituut en Cito ontwikkelden Keuzewijzer samen met 6 sbo-scholen in opdracht van NRO.

Keuzewijzer gaat uit van 3 stappen:
  • beoordeling leerresultaten. De toetsen van het leerlingvolgsysteem staan centraal.
  • vaststelling stimulerende en belemmerende factoren. Hierbij tellen mee: IQ, executieve functies, werkhouding en omgeving.
  • planning en evaluatie. Leerrouteadvies op basis van vaardigheidsgroei, IQ en overzicht stimulerende en belemmerende factoren.

Stroomschema

Wanneer u de stappen in het stroomschema volgt, komt u bij de best passende leerroute uit. U kunt deze stappen voor elke leerling doorlopen.

Exceltool

Om de Keuzewijzer te kunnen toepassen, moet u van de leerling behoorlijk wat gegevens bijhouden. Bovendien moet u de vaardigheidsscores op de toetsen van het leerlingvolgsysteem omzetten naar z-scores. De Exceltool maakt dit makkelijker voor u. U kunt er de vaardigheidsscores op de Cito LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde mee omzetten naar z-scores. Als u ook het IQ en de stimulerende of belemmerende factoren invoert, adviseert de tool bovendien automatisch een leerroute.

U kunt de tool aanvragen via het formulier rechts op deze pagina.

Hulpmiddel

Keuzewijzer is een hulpmiddel. Een leerling is meer dan alleen een optelsom van gegevens. Daarom is het belangrijk dat u het leerroute-advies kritisch bekijkt. Misschien dat u besluit van het advies af te wijken of uit te stellen naar een volgende periode.

Meer informatie?

Wilt u het rapport Keuzewijzer Plannen van leerroutes in het PO en S(B)O (Kohnstamm Instituut en Cito) lezen of de Keuzewijzer stroomschema’s gebruiken? U kunt het volledige rapport en de stroomschema’s downloaden via de banner op deze pagina.

Wilt u weten over hoe u Keuzewijzer optimaal gebruikt? Neem dan gerust contact met ons op via adviespo@cito.nl. Onze adviseurs helpen u graag verder.