Nieuws Speciale leerlingen


Verwacht: Leren leren voor sbo en so voormalig cluster 4
Leerlingen in het sbo en so voormalig cluster 4 hebben vaak moeite om geleerde vaardigheden toe te passen in andere situaties dan zij gewend zijn. Voorbereiden, plannen, monitoren, reflecteren en evalueren zijn voorbeelden van vaardigheden die leerlingen veel nodig hebben. Samen met leerkrachten uit het sbo en so voormalig cluster 4 ontwikkelt Cito materiaal waarmee u deze vaardigheden en de ontwikkeling van uw leerlingen op het gebied van leren leren in kaart brengt.

Alle toetsen voor S(B)O op een rij
Wilt u snel weten welke toetsen of aangepaste versies er voor leerlingen in het SO en SBO beschikbaar zijn? Download dan nu het overzicht dat wij voor u maakten. Inclusief een overzicht van wat er in ontwikkeling is.

Dowload hier het overzicht
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-po-groep-kinderen.ashx

5 april: Congres Cito Special. Komt u ook?
Bent u docent/leerkracht of begeleider van speciale leerlingen in het SBO of VSO/PrO? Noteer 5 april 2017 vast in uw agenda: dan organiseert Cito het 'Special' congres. Met inspirerende sessies, workshops en de mogelijkheid tot individuele adviesgesprekken. Deelname is gratis.

Programma          Aanmelden
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-po-leerkrachten-overleg.ashx

VISEON 2.0: ook voor SO en SBO
VISEON 2.0 is het instrument om het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in beeld te brengen. In een pilot met scholen voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO cluster 4) blijkt dat VISEON 2.0 – met wat aanpassingen – ook zeer geschikt is voor deze leerlingen. Er is een (gratis) addendum op de handleiding beschikbaar op onze portal voor klanten van VISEON.
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-meisje-klas-vierkant.ashx

Sociaal-emotioneel functioneren voor ZML
In 2018 introduceren we ook voor leerlingen in het zml-onderwijs (SO en VSO) een instrument om het sociaal-emotioneel functioneren in kaart te kunnen brengen. De observatielijst is bedoeld om in beeld te brengen welke onderdelen om extra aandacht vragen, maar zeker ook waar sterke kanten van een leerlingen liggen. We zoeken nog scholen voor de pilot!
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-po-groep-kinderen-zittend.ashx

Toetsen voor zeer moeilijk lerende kinderen
Toetsen met concrete materialen: die wens uitten zml-scholen toen we enkele jaren geleden op zoek gingen naar een manier om taal- en rekenvaardigheden van leerlingen met een zml-indicatie in kaart te brengen. Het werden toetsen die anders van opzet waren dan de reguliere LVS-toetsen.

Toetsen Cito Volgsysteem voor SO cluster 1
Met de aangepaste toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen meet u de vaardigheid van uw leerlingen in rekenen-wiskunde, spelling, woordenschat, taalverzorging en begrijpend lezen. U kunt de vaardigheid van uw leerlingen vergelijken met die van leerlingen in het reguliere onderwijs. Zowel in de tweede als derde generatie toetsen zijn er aangepaste versies. Bovendien werken we continue aan nieuwe versies!

Aangepast volgsysteem Rekenen-Wiskunde en Spelling 3.0 voor D/SH compleet
Sinds een jaar kunnen scholen aangepaste LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling 3.0 voor groep 3 en 4 bestellen voor leerlingen die dooffunctionerend of slechthorend (D/SH) zijn. In 2016 hebben wij gewerkt aan aangepaste toetsen voor groep 5 en 6.
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-po-meisje-rekenen.ashx

Leren leren voor SBO en SO cluster 4
Leerlingen in het sbo, so en vso hebben vaak moeite om geleerde vaardigheden toe te passen in andere situaties dan zij gewend zijn. Voorbereiden en plannen, reflecteren en evalueren zijn technieken die deze leerlingen van pas kunnen komen. Cito ontwikkelt materiaal waarmee u leerlingen kunt helpen deze vaardigheden beter onder de knie te krijgen.
/~/media/cito_nl/images/primair en speciaal onderwijs/nieuwsbrieven/cito-po-leerkracht-kin-interactie.ashx

LVS 3.0: óók voor het S(B)O
In 2013 en 2014 verschenen de eerste LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen 3.0. Bij de ontwikkeling van deze toetsen hielden we rekening met de verschillende kenmerken van speciale leerlingen. Daardoor zijn aparte toetsen voor deze leerlingen niet meer nodig. De LVS-toetsen voor groep 6 voor Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen 3.0 kunt u nu bestellen.