Leren leren voor SBO en SO cluster 4

Leerlingen in het sbo, so en vso hebben vaak moeite om geleerde vaardigheden toe te passen in andere situaties dan zij gewend zijn. Voorbereiden en plannen, reflecteren en evalueren zijn technieken die deze leerlingen van pas kunnen komen. Cito ontwikkelt materiaal waarmee u leerlingen kunt helpen deze vaardigheden beter onder de knie te krijgen.

Wat houdt Leren Leren in?

Het doel van het pakket voor Leren Leren is het leerpotentieel van de leerlingen in kaart te brengen. Welk niveau kan de leerling bereiken met passende begeleiding? U beoordeelt vaardigheden als zelfstandig werken, om hulp vragen en reflecteren op eigen werk aan de hand van praktische opdrachten. De resultaten kunt u gebruiken in het kader van opbrengstgericht werken, bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief en het volgen van de ontwikkeling van een leerling.

Wat komt er aan? Leren leren voor sbo en so cluster 4!

Cito ontwikkelt samen met leerkrachten uit het sbo en so cluster 4 een pakket, zoals eerder ontwikkeld voor het vso. Het pakket Leren leren voor sbo en so cluster 4 zal naast praktische opdrachten ook een checklist bevatten. De checklist vult u voor alle leerlingen in. Op basis van de resultaten op de checklist bepaalt u bij welke leerlingen u de vaardigheden van Leren leren verder wilt bekijken. Bij die leerlingen neemt u een praktische opdracht af.

Meld u tot 4 mei aan voor de pilot!

De ontwikkeling is in volle gang! Van maart tot en met juni zal er een pilot plaatsvinden. De inschrijving voor onderdeel 1 (de checklist) is inmiddels gesloten, maar scholen (sbo en so cluster 4) kunnen zich nog aanmelden voor onderdeel 2 (de praktijkopdracht) via dit aanmeldformulier.
Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar ps-so@cito.nl.

Naar nieuwsoverzicht