LVS 3.0: óók voor het S(B)O

In 2013 en 2014 verschenen de eerste LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen 3.0. Bij de ontwikkeling van deze toetsen hielden we rekening met de verschillende kenmerken van speciale leerlingen. Daardoor zijn aparte toetsen voor deze leerlingen niet meer nodig. De LVS-toetsen voor groep 6 voor Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen 3.0 kunt u nu bestellen.

Ervaringen uit het verleden gebruikt voor de toekomst

Bij de LVS-toetsen van de tweede generatie ontwikkelden wij toetsen voor speciale leerlingen die u naast de reguliere toetsen kon gebruiken: een map voor groep 3 tot en 5 en een map voor groep 6 tot en met 8. Tijdens die ontwikkeling hadden wij volop contact met professionals die werkzaam zijn in of voor het S(B)O. Daarnaast bezochten onze toetsdeskundigen vele scholen, waar ze leerlingen observeerden tijdens het maken van de toetsen en met hen praatten over de toetsen. Daardoor hebben wij veel geleerd over de uiteenlopende kenmerken en behoeftes van verschillende doelgroepen in het S(B)O. 

Wat is er anders?

Deze kennis gebruikten wij bij het ontwikkelen van de LVS-toetsen 3.0 voor groep 3 tot en met 8, bijvoorbeeld bij het formuleren van opgaven en het vereenvoudigen van afbeeldingen. Ook zijn de opgaven gescreend op geschiktheid voor de verschillende doelgroepen door professionals werkzaam in het S(B)O. Verder zijn er extra tussentoetsen voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling opgenomen in de mappen. Aparte toetsen voor speciale leerlingen zijn daarom niet meer nodig.

Cluster 1 en cluster 2

Uitzondering hierop is het toetsen van leerlingen die blind of slechtziend zijn (cluster 1) en leerlingen die dooffunctionerend of slechthorend zijn (cluster 2). De aanpassingen voor deze leerlingen zijn dusdanig dat gestandaardiseerd toetsen alleen mogelijk is met aangepaste LVS-toetsen voor deze doelgroep. Voor cluster 1 en cluster 2 zijn aangepaste versies ontwikkeld.

Aangepaste afname

Ons uitgangspunt bij toetsen is: gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. Zijn er naar uw mening toch aanpassingen aan de toetsafname nodig? Raadpleeg dan de tabel met aanwijzingen voor verschillende doelgroepen die u in elke toetsmap terugvindt.

Meer informatie of bestellen? Kijk hier.

Naar nieuwsoverzicht