Aangepast volgsysteem Rekenen-Wiskunde en Spelling 3.0 voor D/SH compleet

Sinds een jaar kunnen scholen aangepaste LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling 3.0 voor groep 3 en 4 bestellen voor leerlingen die dooffunctionerend of slechthorend (D/SH) zijn. In 2016 hebben wij gewerkt aan aangepaste toetsen voor groep 5 en 6.

De aanleiding

Eerder lieten wij u weten dat we bij de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling 3.0 filmpjes met een gebarentolk gaan maken. Cluster 2-scholen hebben aangegeven dat het toetsen van leerlingen die doof of slechthorend zijn soms specifieke aanpassingen vergt. Met een gestandaardiseerde versie bent u ervan verzekerd dat een toets mét filmpjes meet wat hij beoogt te meten en niet moeilijker of makkelijker wordt. De resultaten van een leerling en die van leerlingen onderling zijn hierdoor betrouwbaar te vergelijken.

Rekenen-Wiskunde en Spelling

Na het aanpassen van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling voor groep 3 en 4 is in samenwerking met Siméa en een werkgroep vanuit het veld bekeken welke LVS-toetsen voor groep 5 en 6 aangepast konden worden. Dit heeft er toe geleid dat het Nederlands Gebarencentrum de vertolkingen van de toetsen voor groep 5 en 6 van Rekenen-Wiskunde 3.0 heeft verzorgd. U kunt deze aanvulling op de toetsen 3.0 nu al bestellen.

De toetsen Spelling 3.0 voor groep 5 en 6 worden niet aangepast op advies van de werkgroep. Vanwege specifieke categorieën waarvoor geen officiële gebaren zijn, zal het voor leerlingen te vaak onduidelijk zijn welk woord zij moeten noteren.

Bestellen

De dvd’s met de filmpjes kunt u hier bestellen.

Richtlijnen

Wilt u handvatten om andere methodeonafhankelijke toetsen en/of methodegebonden toetsen te standaardiseren voor leerlingen die doof of slechthorend zijn? Dat kan met de richtlijnen die wij in samenwerking met Siméa en een werkgroep vanuit het veld hebben opgesteld. Zo zorgt u ervoor dat de toetsen optimale informatie opleveren voor het afstemmen van het onderwijs op uw leerlingen en voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. U kunt de richtlijnen gratis downloaden via onze website.

Naar nieuwsoverzicht