Sociaal-emotioneel functioneren voor ZML

In 2018 introduceren we ook voor leerlingen in het zml-onderwijs (SO en VSO) een instrument om het sociaal-emotioneel functioneren in kaart te kunnen brengen. De observatielijst is bedoeld om in beeld te brengen welke onderdelen om extra aandacht vragen, maar zeker ook waar sterke kanten van een leerlingen liggen. We zoeken nog scholen voor de pilot!

Uitgangspunten

Het instrument brengt het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in het zml-onderwijs (SO en VSO) in kaart. De toets is bedoeld om in beeld te brengen welke specifieke onderdelen van het sociaal-emotioneel functioneren om extra aandacht vragen, maar zeker ook waar sterke kanten van een leerling liggen.

De focus ligt op het sociaal-emotioneel functioneren, dus niet op sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat transfer naar verschillende situaties in belangrijke mate het sociaal-emotioneel functioneren bepalen, is het instrument in te vullen door zowel leerkrachten als door andere belangrijke personen in de omgeving van de leerling, zoals ouders of begeleiders van (sport)clubs.

Doelgroep

Het instrument is bedoeld om het sociaal-emotioneel functioneren van zml-leerlingen in SO en VSO, in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar in beeld te brengen. Dit instrument is geschikt voor leerlingen met een IQ vanaf 35. Het invullen van de lijsten gebeurt op school door de leerkracht of een IB’er. Daarnaast kan de lijst door andere belangrijke personen rondom de leerling, zoals ouders/verzorgers, begeleiders van (sport)clubs of stagebegeleiders worden ingevuld. Naast een deel dat door anderen wordt ingevuld is er ook een aanvulling beschikbaar waarbij de leerling zelf informatie geeft over zijn eigen sociaal-emotioneel functioneren.

Gebruiksdoel en functie

Doel van het instrument is om het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling in beeld te brengen. Hierbij wordt zichtbaar waar sterke kanten van een leerling liggen en welke specifieke onderdelen om extra aandacht vragen. Op dit moment bekijken we nog hoe de definitieve rapportage eruit komt te zien.

Meld u aan!

Dit jaar nog vindt er een pilot plaats. SO en VSO scholen kunnen hieraan deelnemen. Wilt u ons helpen? Stuur een mail naar klantenservice@cito.nl en wij houden u op de hoogte!

Naar nieuwsoverzicht