Toetsen Cito Volgsysteem voor SO cluster 1

Met de aangepaste toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen meet u de vaardigheid van uw leerlingen in rekenen-wiskunde, spelling, woordenschat, taalverzorging en begrijpend lezen. U kunt de vaardigheid van uw leerlingen vergelijken met die van leerlingen in het reguliere onderwijs. Zowel in de tweede als derde generatie toetsen zijn er aangepaste versies. Bovendien werken we continue aan nieuwe versies!

2e generatie

In 2009 zijn we gestart met het aanpassen van de toetsen uit de 2e generatie van het Cito Volgsysteem. Inmiddels zijn de toetsen klaar en gebruiken scholen de aangepaste versies al een aantal jaar.

3e generatie

Ook bij de nieuwe generatie toetsen maken we aangepaste versies voor cluster 1-leerlingen. Voor de groepen 3 tot en met 7 zijn de materialen van Rekenen-Wiskunde 3.0 en Begrijpend lezen 3.0 beschikbaar. Bij Spelling 3.0 zijn uitsluitend de toetsen voor werkwoordspelling (vanaf groep 7) aangepast. De toetsen voor het spellen van niet-werkwoorden passen we niet aan voor cluster 1-leerlingen, omdat de nieuwe toetsen volledig uit dictee-opgaven bestaan.

Wat komt er aan?

In 2018 gaan we de nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0, Begrijpend lezen 3.0 en Spelling werkwoorden voor groep 8 aanpassen voor cluster 1-leerlingen. Deze toetsen komen in het schooljaar 2018-2019 uit.

Naar nieuwsoverzicht