Toetsen voor zeer moeilijk lerende kinderen

Toetsen met concrete materialen: die wens uitten zml-scholen toen we enkele jaren geleden op zoek gingen naar een manier om taal- en rekenvaardigheden van leerlingen met een zml-indicatie in kaart te brengen. Het werden toetsen die anders van opzet waren dan de reguliere LVS-toetsen.

Toetsactiviteiten

De toetsactiviteiten zijn ontworpen voor zeer moeilijk lerende leerlingen uit het Speciaal Onderwijs (SO). De activiteiten in de toets zijn vooral gericht op het toepassen van vaardigheden in praktische situaties. De score van de toets zet de leerkracht om naar een (globaal) niveau op de leerlijnen van CED en Rekenboog zml. Voor rekenen zijn er toetsen rondom getallen en bewerking en op het gebied van meten, tijd en geld. Voor taal ligt de focus op mondelinge communicatie.

De voordelen

In de zml-toetsen vonden we een balans tussen een toetsvorm die enerzijds voldoende gestandaardiseerd is en anderzijds voldoende tegemoetkomt aan specifieke leerlingkenmerken. Daarmee levert het resultaat op de toets de leerkracht extra informatie op voor het onderwijsaanbod, zonder een leerling te frustreren.

Hulp bij de voorbereidingen

De toetsactiviteiten wijken af van het meest gebruikte leerlingvolgsystemen van Cito, namelijk de LVS-toetsen (3.0). Ook vergt het tijd om de materialen voor de toetsen te verzamelen. Tijdens de cursus ‘Werken met zml’ maken we u wegwijs in de toetsen en kunt u al uw vragen stellen. Daarmee helpt het u de afnames voor te bereiden. Meer informatie over deze cursus vindt u hier, of neem contact op met adviespo@cito.nl.

De toekomst

Inmiddels kunnen scholen al weer een paar jaar gebruikmaken van de toetsactiviteiten. Naast positieve reacties ontvingen wij ook feedback. Meest ontvangen opmerking is dat de toetsactiviteiten arbeidsintensief zijn. Daarom willen we in 2017 verkennen of er andere mogelijkheden zijn om de leerlingen te toetsen. Een toetsvorm die aansluit bij de leerlingen, maar minder belastend is voor de leerkracht. Door de positieve ervaringen met digitaal toetsen van scholen met leerlingen in de uitstroombestemming VSO Dagbesteding zien wij dit als een optie om te onderzoeken.

Denkt u mee?

Heeft u wensen of ideeën over het toetsen van uw leerlingen met een zml-indicatie? Wij horen het graag via adviespo@cito.nl.

Naar nieuwsoverzicht