Zorgleerlingen basisonderwijs

Toetsen voor leerlingen in het basisonderwijs waarvan de ontwikkeling minder snel gaat dan bij gemiddelde leerlingen en/of leerlingen in het basisonderwijs met extra onderwijsbehoeften

Werkt u in het reguliere basisonderwijs en hebt u ook zorgkinderen in uw groep? Dan weet u dat deze leerlingen met een vertraagde ontwikkeling, een beperkte aandachtspanne of een grote behoefte aan structuur, vaak onderwijs op maat nodig hebben. Onderwijs op maat betekent ook toetsen op maat. Zorgleerlingen hebben wat betreft toetsing vergelijkbare behoeften als speciale leerlingen in het SBO en SO.

Resultaten uitwisselbaar

  • Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze toetsen was de uitwisselbaarheid met de reguliere LVS-toetsen.
  • Een leerling ervaart nauwelijks dat hij een aangepaste toets maakt. Ook voor een leerkracht is er amper verschil. De toetsen worden op een vergelijkbare manier afgenomen, nagekeken en geanalyseerd als reguliere LVS-toetsen.
  • De toetsresultaten van de Toetsen voor speciale leerlingen rapporteren op dezelfde vaardigheidsschaal als de standaard toetsen. De Toetsen voor speciale leerlingen bij zorgleerlingen meten vaardigheden nauwkeuriger en eerlijker. Iedere leerling krijgt zo de kans om te laten zien wat hij wél kan. 

Wegwijzer toetsgebruik

Wilt u meer weten over het toetsen van speciale leerlingen? Rechts op deze pagina downloadt u de Wegwijzer toetsgebruik voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Hierin staat meer informatie over onze toetsen. We hebben ook een handig hulpmiddel (Keuze van een passende toets). Hiermee ziet u in een oogopslag hoe u voor iedere leerling een passende toets kiest. Zo brengt u op een eerlijke manier vaardigheden in kaart.

Bestellen

Ga naar Productoverzicht speciale leerlingen om de producten te bestellen.