Terugblik 2017

April 2017 namen ruim 200 docenten en begeleiders uit het S(B)O en VSO/PrO deel aan het congres Cito Special. Het was een mooie dag waar we met veel plezier op terugkijken en die een vervolg krijgt op 4 april 2018.

Film congres Cito SpecialKijk even terug op de dag! Bekijk de film voor een korte sfeerimpressie of de foto’s op facebook.

De 3 meest gestelde vragen

Tijdens Cito Special kregen we een aantal vragen, die we graag beantwoorden.

1.  Passende leerroute
Binnen de toetsen voor primair en speciaal onderwijs wordt nu geen koppeling gelegd naar leerroutes. Tijdens Cito Special hoorden wij terug dat hier wel behoefte aan is. Daarom wijzen wij u graag op de (gratis) Keuzewijzer.

De Keuzewijzer helpt u bij het vinden van de best passende leerroute. Het bestaat uit een overzichtelijk stroomschema en een handige tool in Excel. Dit stroomschema kunt u toepassen op het Volgsysteem van de tweede generatie toetsen (2.0) en op het Volgsysteem 3.0. Voor het toepassen van de Keuzewijzer kunt u een tool aanvragen waarmee dit vergemakkelijkt wordt.

Let op: deze tool kunt u alléén gebruiken bij het volgsysteem tweede generatie. Het is nog niet bekend of we deze tool ook ontwikkelen voor het Volgsysteem 3.0. Daarvoor is meer data over meerdere jaren nodig. Ook willen we zeker weten dat de tool toegevoegde waarde heeft voor scholen.

Gebruikt u de tool, of wilt u de tool gaan gebruiken? Dan horen wij heel graag uw ervaringen via adviespo@cito.nl.

2.  Werkplekmatcher
Tijdens Cito Special kon u kennismaken met de plannen voor de Werkplekmatcher.
We kregen de feedback om een grotere plaats in te ruimen voor vakoverstijgende/werknemersvaardigheden. We oriënteren ons op de mogelijkheden hiervoor en gaan met uw suggesties aan de slag!

Ondertussen gaan we uiteraard verder om de koppeling tussen de toetsen voor VSO/PrO en de vaardigheden die leerlingen op het gebied van taal en rekenen nodig hebben te maken. De (toekomstige) werkgever of stagebegeleider geeft in een korte lijst aan welke taal- en rekenvaardigheden de leerling op zijn werkplek nodig heeft. Dit vertalen we naar een vaardigheidsscore op de toetsen VSO Arbeid/PrO.
In een overzichtelijke rapportage ziet u – én de leerling – zo in hoeverre een werkplek bij de leerling past, welke doelen hij al bereikt heeft en aan welke punten hij nog kan werken.

3.  Koppeling landelijk doelgroepenmodel
Tijdens Cito Special kwam van verschillende scholen de vraag om aan te geven hoe onze toetsen passen in het doelgroepenmodel. Het doelgroepenmodel is op initiatief van zeven onderwijsinstellingen ontwikkeld samen met CED-groep en SLO. Dit doelgroepenmodel gaat uit van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs.

Naar aanleiding uw vragen, hebben wij aan het model voor SO en VSO de koppeling tussen het doelgroepenmodel en onze toetsen gemaakt. Deze koppeling is gemaakt op basis van inhoud, waarbij we met name hebben gekeken naar ontwikkelingsleeftijd, cognitief functioneringsniveau en de leerstandaarden. We stemmen met de werkgroep Landelijk Doelgroepenmodel af waar we deze koppeling het handigste kunnen plaatsen: op hun site, op de site van Cito of op allebei de plaatsen. Via onze 2-maandelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte waar en wanneer u de informatie kunt vinden.

Nieuwsbrief VSO/PrO 

Nieuwsbrief S(B)O
Mis niets van het laatste nieuws!
Mis niets van het laatste nieuws!