Programma congres Cito Special

Lees hier het programma terug van Cito Special (editie 2017)

Programma

09.00 uur – 09.30 uur   Inloop
09.30 uur – 09.45 uur   Plenaire opening ochtend VSO/PrO
09.45 uur – 10.45 uur   Workshopronde 1
10.45 uur – 11.00 uur   Pauze
11.00 uur – 12.00 uur   Workshopronde 2
12.00 uur – 13.30 uur   Lunch + mogelijkheid voor individuele adviesgesprekken (ronde 3)
13.30 uur – 13.45 uur   Plenaire opening middag S(B)O
13.45 uur – 14.45 uur   Workshopronde 4
14.45 uur – 15.00 uur   Pauze
15.00 uur – 16.00 uur   Workshopronde 5 + afsluiting

VSO / PrO de workshops

We starten gezamenlijk onder leiding van Judith Vloedgraven.
Samen praten we over gelijke kansen. Gelijke kansen voor iedereen, dat is onze missie! Niet alleen voor reguliere leerlingen, maar ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij de ontwikkeling van toetsen voor leerlingen in het VSO en PrO hebben we intensief samengewerkt met het veld, zodat de toetsen ook echt aansluiten bij deze leerlingen. We laten zien wat we zoal ontwikkeld hebben voor deze doelgroep en wat nog in ontwikkeling is.

Kennismaking met de nieuwe toetsen voor VSO en PrO
Tijdens deze presentatie laten we je de gloednieuwe Cito-toetsen voor VSO Dagbesteding, VSO Arbeid en Praktijkonderwijs zien. De toetsen brengen taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in beeld. We hebben ervoor gezorgd dat de toetsen echt passen bij wat leerlingen in het VSO en PrO nodig hebben en bij wat ze leuk vinden en kunnen. De toetsen zijn sinds het najaar 2016 beschikbaar. Wij laten je zien hoe de toetsafname in de klas in zijn werk gaat en wat je met de toetsresultaten kunt doen.
Doelen stellen voor VSO/PrO
Met de toetsen voor VSO/PrO brengt u de taal- en rekenvaardigheden in beeld. Maar bij welke score bent u tevreden? We bespreken rapportages uit het computerprogramma LOVS die een hulpmiddel kunnen zijn bij het stellen van doelen op groeps- en schoolniveau. Ook gaan we in op doelen op leerlingniveau. Hierbij maakt u kennis met de werkplekmatcher, een snelle manier om te kijken naar welk niveau u met de leerling toe wilt werken om hem/haar zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn toekomstige werkplek.
Werken met de toetsen voor VSO en PrO: tips en trucs
Sinds de uitgave van de toetsen voor VSO en PrO hebben wij al veel gebruikers gesproken: op de NOT, tijdens workshops over de toetsen en via onze klantenservice. Tijdens deze presentatie gaan we in op veelgestelde vragen over het gebruik van de toetsen. We geven u praktische handvatten waar u direct mee aan de slag kunt. En wie weet heeft u ook een tip voor uw collega’s of voor ons. Laat het gerust weten! Zo helpen we elkaar bij de ontwikkeling en het gebruik van de toetsen.
Externe spreker: passende perspectieven, SLO
We krijgen sinds de uitgave van de toetsen voor VSO/PrO geregeld vragen over Passende Perspectieven. Om die reden hebben we SLO uitgenodigd om een presentatie over dit onderwerp te verzorgen. Annette van der Laan van SLO zal samen met Judith Vloedgraven van Cito ingaan op de relatie tussen de volgsystemen en Passende Perspectieven. Daarna zal Annette verder ingaan op de inhoud van Passende Perspectieven.

Lunch – met mogelijkheid voor individuele adviesgesprekken (op inschrijving – Ronde 3). Heeft u vragen over toetsen op maat met de toetsen 3.0? Vraagt u zich af hoe u de toetsresultaten van een bepaalde leerling moet interpreteren? Wilt u meer informatie over het kiezen van een passende toets VSO/PrO? U kunt een kwartier van uw pauze en/of inloop benutten door u in te schrijven voor een adviesgesprek met een medewerker van Cito. Wij denken graag met u mee!

S(B)O: de workshops

We starten de middag gezamenlijk onder leiding van Judith Vloedgraven.
Samen praten we over gelijke kansen. Gelijke kansen voor iedereen, dat is onze missie! Niet alleen voor reguliere leerlingen, maar ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Waarom is het dan belangrijk dat we aparte producten voor deze leerlingen ontwikkelen? Dat laten we zien aan de hand van voorbeelden. Verder laten we zien wat we zoal ontwikkeld hebben voor leerlingen in het S(B)O en wat nog in ontwikkeling is.

U maakt voor elke workshopronde (3/4/5) een keuze uit twee van de volgende parallelsessies:
Leren leren sbo en so cluster 4
Samen met leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs, ontwikkelen wij momenteel het pakket Leren leren voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 in het sbo en so cluster 4. Met dit pakket brengt u de algemene vaardigheden van het ‘leren leren’ van uw leerlingen in kaart en krijgt u handvatten om dit verder te ontwikkelen. Het doel van het pakket is het leerpotentieel van leerlingen in kaart brengen: welk niveau kan de leerling bereiken met passende begeleiding? U beoordeelt met Leren leren vaardigheden als zelfstandig werken, om hulp vragen en reflecteren op eigen werk aan de hand van een checklist en praktische opdrachten. Tijdens deze presentatie vertellen we u meer over de inhoud van het pakket en de pilot. We zijn ook benieuwd naar uw suggesties, wensen en ideeën over het pakket voor Leren leren!
De Cito LVS-toetsen 3.0: óók voor speciale leerlingen
De introductie van de derde generatie LVS-toetsen in de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 startte met de toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0, Spelling 3.0, Begrijpend lezen 3.0 voor de groepen 3 en 4. Sinds vorig jaar zijn de toetsen voor groep 6 beschikbaar. Hoe hebben we rekening gehouden met speciale leerlingen bij het ontwikkelen van de toetsen? Welke aanpassingen aan de afname kunt u doen? Hoe zat het ook alweer met toetsen op maat? Deze, en andere vragen komen aan bod.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Sociaal emotionele ontwikkeling is, zeker in het s(b)o, misschien wel nog belangrijker dan taal en rekenen. In deze presentatie maakt u allereerst kennis met VISEON 2.0. U hoort op welke wijze u met dit instrument in het s(b)o het sociaal-emotioneel functioneren in kaart kunt brengen en welke aandachtspunten bij de interpretatie gelden. Daarnaast komt het instrument dat Cito ontwikkelt voor zml-leerlingen aan bod. Kom kijken naar de opzet, hoor de resultaten van de eerste pilot en laat weten wat u er van vindt!
Toetsen voor zml: uitwisselen ervaringen, voor nu én in de toekomst
De toetsactiviteiten rekenen en taal voor zml-leerlingen zijn nu een aantal jaren beschikbaar. Meerdere gebruikers gaven aan behoefte te hebben aan het uitwisselen van ervaringen met andere scholen. Tijdens dit programma-onderdeel bieden we daarvoor de ruimte. We gaan met elkaar in gesprek over de ervaringen met als doel het gebruik van de toetsactiviteiten te verbeteren. Die informatie is ook voor ons waardevol. We willen namelijk verkennen hoe we een toekomstige toets voor deze doelgroep kunnen vormgeven. Denkt u mee?