Training en advies in het voorgezet onderwijs

Haal véél meer uit uw toetsen en uw toetsbeleid!
Training en advies

Cito helpt u graag om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We doen dat ook door u te helpen zelf toetsen te ontwikkelen waarmee u op een betrouwbare manier de kwaliteit van uw onderwijs bepaalt. En door u te adviseren bij het opzetten van een effectief toetsbeleid. Alleen dan beslist u weloverwogen over plaatsing, overgang en diplomering van uw leerlingen in het vo en vso.

Haal meer profijt uit alle toetsen en examens

  • zelfgemaakte toetsen
  • toetsen gekoppeld aan uw onderwijsmethoden
  • toetsen van Cito die u afneemt
  • optimaliseer uw toetsbeleid

Door onze jarenlange ervaring met het maken van examens en toetsen voor alle vakken in het voorgezet onderwijs, hebben we inmiddels een unieke expertise opgebouwd. Deze kennis en ervaring delen we graag met u. Met alle vakdocenten, Taal- en Rekencoördinatoren, toetscoördinatoren, beleidsmakers, examensecretarissen, sectievoorzitters, locatiedirecteuren en bestuurders die veel meer profijt willen halen uit toetsen, examens en het toetsbeleid. Daarom organiseert Cito cursussen, trainingen en workshops die u helpen bij het opzetten van betrouwbare toetsen en examens, en bij het ontwikkelen en evalueren van een effectief toetsbeleid.

Welke trainingen, workshops en cursussen biedt Cito in het vo en vso?

Scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen bij Cito terecht voor de volgende trainingen:

Opzet trainingen, cursussen en workshops van Cito

Elke cursus, training of workshop levert u concrete en bruikbare informatie op die u direct toepast in de praktijk of in een praktijkopdracht. De vertaling naar uw eigen schoolsituatie wordt zo snel gemaakt. Het rechtstreekse contact met de trainer en de andere cursisten werkt verhelderend en verrijkend. Aan het einde van elke Cito cursus, training of workshop ontvangt u een bewijs van deelname.

Trainingen specifiek voor vmbo-docenten

Het schoolexamen neemt in het nieuwe vmbo een belangrijke plaats in en moet dan ook van goede kwaliteit zijn. Dat betekent: meten wat u wilt meten (in relatie tot de eindtermen van de examenprogramma’s) met daarbij passende toetsvormen en op basis van goede toetssets.

De Stichting Platforms vmbo (SPV) biedt docenten ondersteuning bij het vormgeven van kwalitatief goede schoolexamens, zowel voor de AVO vakken als het beroepsgerichte programma vmbo. Alle trainingen zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van CINOP, SLO, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Universiteit Wageningen, Bredewold Onderwijsadvies en Cito. De trainingen zijn gebaseerd op de ‘kwaliteitscyclus schoolexaminering’. In elke training werken we met concrete tools waar u als deelnemer direct binnen de uw eigen school mee aan de slag kunt. De trainingen vallen tot eind 2017 nog onder het gesubsidieerde OCW-aanbod; in 2018 zullen ze duurder zijn. Dus schrijf u nu nog in!
Download het actuele trainingsaanbod voor vmbo-docenten (pdf).

Overig advies en maatwerk voor u

Heeft u specifieke opleidingsvragen voor uw docenten, beleidsmakers of leidinggevenden? Wij verzorgen ook trainingen, cursussen en studiedagen op maat, op uw locatie. Data, tijdstippen en het aantal deelnemers (maximaal 18 personen) worden in onderling overleg vastgesteld. Als we alle wensen geïnventariseerd hebben, ontvangt u van ons een offerte.

We helpen u ook graag met onderwijsvragen buiten het reguliere cursusaanbod om, zoals:
Graag lichten wij de mogelijkheden toe in een vrijblijvend gesprek, telefonisch of bij u op locatie. Onze klantenservice brengt u snel in contact met de juiste Cito-collega via klantenservice@cito.nl of (026) 352 11 11.

Waarom kiezen voor training en advies van Cito?

  • Hooggewaardeerde trainingen
  • Tips en trucs voor optimaal resultaat uit toetsen en rapportages
  • Resultaten die direct bijdragen aan kwaliteitsmeting en onderwijsverbetering
  • Advies en concrete hulp bij het opzetten van een effectief toetsbeleid
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Cito: dé toetsprofessional van Nederland

“De deelnemers aan de workshop vonden het een zinvolle middag. Zeer bruikbaar en praktisch!” Karin Verweij, teamleider vmbo bij Terra, workshop ‘Tevreden over uw toetsen?’

Meer informatie of meteen aanmelden?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Cito om u te helpen meer profijt te halen uit uw toetsen en uw toetsbeleid? Klik dan op de training, cursus of workshop van uw voorkeur. Liever persoonlijk advies? Neem contact op met onze klantenservice via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl.

Interesse?

Cito-cursusvoorwaarden