Feedback op uw toetsen en schoolexamens in het vo

Feedback op uw toetsen en schoolexamens in het vo

Wilt u de kwaliteit van uw toetsen of schoolexamens door experts laten checken? Of wilt u weten of uw toetsen en examens aan de standaarden van de Onderwijsinspectie voldoen? Cito helpt u graag door uw toetsen en schoolexamens te screenen. Met de resultaten en het bijbehorende advies kunt u gericht de kwaliteit van uw toetsen en schoolexamens verbeteren.

Hoe werkt het?

Onze toetsdeskundigen beoordelen uw toetsen en examens op tien aandachtspunten voor kwaliteit. We bekijken hoe valide, betrouwbaar en transparant ze zijn en voorzien deze van commentaar. Daarnaast kijken we naar de lay-out en de instructie aan beoordelaars en we controleren of de toets de toetsmatrijs dekt. U ontvangt onze bevindingen, conclusie en advies in een heldere rapportage.

Wat kunt u verwachten?

 • U krijgt inzicht in de mate waarin uw toetsen en examens voldoen aan de standaarden van de Onderwijsinspectie.
 • Uw toetsen en examens worden beoordelen op tien verschillende punten.
 • Na de screening weet u of uw toetsen en schoolexamens valide, betrouwbaar en transparant zijn. Ook weet u op welke punten u de kwaliteit kunt verbeteren.

De tien punten van de screening

 • Zijn de gegevens over de toets volledig en in overeenstemming met het toetsbeleid?
 • Dekt de toets de gestelde leerdoelen?
 • Zijn de vragen en opdrachten van voldoende kwaliteit?
 • Is de kwaliteit van het antwoordmodel of beoordelingsmodel voldoende?
 • Is de taalverzorging en opmaak van voldoende kwaliteit?
 • Leiden afname en beoordeling tot een objectief oordeel?
 • Is de toets betrouwbaar?
 • Wordt de cesuur en norm gehandhaafd?
 • Is de procedure transparant voor alle betrokkenen?
 • Is er een verbeterplan of evaluatie?

‘Met een screening borgt u kwaliteit en krijgt u feedback.’
Roos Köhler, trainer/adviseur


Belangstelling?

Heeft u er behoefte aan om met een van onze toetsdeskundigen over de kwaliteit van uw toetsen en examens van gedachten te wisselen? Behalve schriftelijke feedback, lichten we onze bevindingen graag toe in een persoonlijk gesprek. Wilt u meer weten over de training of vrijblijvend uw wensen bespreken? Neem dan contact op met ons accountbureau, Sabine ter Weyden via (026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl. U kunt ook direct de training aanvragen via het aanvraagformulier.

Cito-cursusvoorwaarden