Cito-adviestraject Verbeter uw toetsbeleid

Advies en training voor schoolleiding en docenten in het vo

Haal véél meer uit uw toetsen!
Verbeter uw toetsbeleid

Goed onderwijs verdient goede toetsing. Wilt u weten met welke toetsen u het beste kunt beginnen, welke prioriteiten u moet stellen en welke toetsaanpak het meest effectief is? Wij helpen uw school graag bij het opzetten van goed toetsbeleid inclusief uw Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Wat is de kwaliteit van uw toets- en examenbeleid?

 • In een kortlopend traject analyseren we samen de huidige situatie.
 • Samen stellen we doelen vast.
 • Hiervoor gebruiken we de Kwaliteitsmonitor schoolexamens. Dit is een analysemodel waarin alle onderdelen van toetsing, van beleid tot beslissingsprocedures, de revue passeren.
 • We houden rekening met uw ambities, tradities en mogelijkheden.
 • Op basis van de analyse maken we een concreet actieplan.
 • Als u dat wilt maken we een vervolgtraject op maat: we trainen u en begeleiden u.

Maatwerk voor uw school

 • Afhankelijk van de urgentie en mogelijkheden, kunt u ervoor kiezen de analyse en het plan van aanpak te richten op:
  –  algemeen toetsbeleid
  –  de onderbouw (determinatie)
  –  de bovenbouw (schoolexamens)
  –  doorgaande leerlijnen.
 • Wij kunnen u in een kortlopend traject ook adviseren over de kwaliteit van uw Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

Belangstelling voor advies?

Ervaren Cito-experts adviseren u over een optimaal toets- en examineringsbeleid in een eenmalig consult, een analyse of een training. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust contact met onze experts op via de Cito klantenservice (026) 352 11 11 en klantenservice@cito.nl. We bespreken u graag wat de mogelijkheden voor uw school zijn.

Meer weten?

Haalt u alles eruit?