Voldoen aan de WHW

Voldoet u aan de eis van de Wet op het hoger onderwijs op het gebied van externe ondersteuning van de examencommissie? Maak gebruik van onze medewerkers als onafhankelijk, extern lid en vergroot de kennis over toetsing en examinering.

U doet alles om de kwaliteit van uw onderwijs te verbeteren en te borgen. Ook de examencommissie van uw instelling speelt daarbij een belangrijke rol. In de nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) worden de voorwaarden en taken van de examencommissies verstrekt. Volgens deze wet moet vanaf 1 september 2014 aan iedere commissie een externe deskundige toegevoegd worden. Weet u al wie deze rol binnen uw instelling gaat vervullen?

Cito-deskundige als extern lid

Door een medewerker van Cito als extern lid aan uw examencommissie toe te voegen, voldoet u aan de WHW. En u bent verzekerd van een nieuwe en verfrissende blik op uw bestaande processen. Een medewerker van Cito brengt veel kennis over toetsen in. Zo verbetert u ook voor de langere termijn de kwaliteit van uw examens en het gehele examenproces. Wij zijn al jarenlang betrokken bij kwaliteitsverbetering van toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Dit doen wij bijvoorbeeld in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, voor de pabo-opleidingen. Bij verschillende hogescholen geven we inhoudelijk advies en vervullen de rol van commissielid.

Resultaten

  • vergroot de kennis over toetsing en examinering
  • draagt bij aan openheid en transparantie
  • grotere legitimiteit van de examencommissie

Meer weten?

Wilt u ook de mogelijkheden onderzoeken of en hoe wij uw examencommissie kunnen versterken? U bereikt ons op: (026) 352 12 81 of citoconsult@cito.nl.

Meer weten?

Ryan Gevers

Vragen of kennis delen?