Deskundigheidsbevordering examencommissies

Examencommissies krijgen een steeds crucialere rol bij het bewaken van de kwaliteit van toetsen en examens. Maar hoe verkrijgen commissieleden de benodigde gegevens en hoe brengen zij de kwaliteit in kaart? Hoe borgen zij de kwaliteit? Wat is hun rol precies? Door antwoord te geven op deze vragen helpen wij het proces rondom de kwaliteit van uw toetsen en examens te verbeteren.

Resultaat van de training

Na de training heeft u:
  • inzicht in de rol en de verantwoordelijkheden van de examencommissie;
  • inzicht in de (wettelijke) taken die hieruit voortvloeien;
  • kennis van kwaliteitseisen van examens en methodes om deze kwaliteit te borgen;
  • handvatten om de kwaliteit van toetsen en examens te onderzoeken;
  • handvatten om collega’s binnen de organisatie te adviseren; 
  • inzicht in de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie (inclusief risicoanalyse).

Inhoud van de training

De bevoegdheden en taken van de examencommissie zijn vastgelegd in de WHW. Maar deze wet geeft weinig handvatten. Wij hebben veel expertise in huis die wij graag met u delen. Door uw examen- en toetscommissies te trainen. Of door als extern lid deel te nemen in uw examencommissie. De training is een combinatie van theorie en praktijk. Tijdens de training gaan we in op de rol van examencommissies. Nieuwsgierig? In de flyer vindt u meer informatie.

Voor wie is deze training

De training is bedoeld voor leden van examen- en toetscommissies. Ook kunnen opleidings- en programmamanagers deze training volgen.

Informatie en aanmelding

Heeft u vragen? Of wilt u dat wij deze training voor u verzorgen? Bel of mail ons! U bereikt ons via (026) 352 12 81 of citoconsult@cito.nl. Wij helpen u graag verder.

Meer weten?

Ryan Gevers

Vragen of kennis delen?