Audits

Heeft u ook uw handen vol aan het ontwikkelen en bewaken van een systeem van kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering bij toetsing en examinering? Een interne of externe audit is hierbij een goed hulpmiddel waar steeds meer onderwijsinstellingen gebruik van maken.

Doorlichten van uw proces van toetsing en examinering

Een audit geeft zicht op de stand van zaken van het proces van toetsing en examinering. Een audit bestaat uit een documentenstudie, het houden van interviews met betrokkenen in het examenproces en een rapportage. De resultaten bieden aanknopingspunten voor verbetering. Wij helpen u graag bij het begeleiden, organiseren en uitvoeren van een audit.

Twee mogelijkheden

Cito ondersteunt u graag bij het uitvoeren van een interne of externe audit.

–  interne audit begeleiden, we treden op als adviseur
–  uitvoeren, onze conclusies beschrijven we in een heldere rapportage

Informatie en contact

  • Wilt u meer informatie? Download dan de folder.
  • Heeft u vragen? Of wilt u dat wij een audit voor u uitvoeren?
  • Bel of mail ons! U bereikt ons via (026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl.

Meer weten?

Sabine ter Weyden