Certificaat Beoordelaar

Als beoordelaar beoordeelt u competenties die door kandidaten in een bepaalde context worden ingezet om beroepstaken op een verantwoorde en bewuste manier uit te voeren volgens erkende kwaliteitsstandaarden.

Resultaat van het certificeringstraject

U past beoordelingsinstrumenten toe bij het real-time beoordelen van kandidaten. Daarnaast laat u zien dat u hierover goed rapporteert; zowel mondeling als schriftelijk.

Voor wie is dit certificeringstraject?

Iedereen die zich binnen het mbo bezighoudt met het beoordelen van studenten.

Register NVE

Wist u dat wij certificeren op basis van de competentieprofielen van de NVE? Heeft u het certificaat Beoordelaar behaald? Dan kunt u opgenomen worden in het Register voor Examenfunctionarissen van de NVE. Het Certificaat Beoordelaar Taal geldt niet voor het Register.

Informatie en aanmelding

Heeft u vragen? Of wilt u dat Cito deze certificering voor u verzorgt? Bel of mail ons! U bereikt ons via (026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl.
Bekijk ook eens het reglement Cito Certificering rechts op deze pagina.

Download het reglement

Meer weten?

Sabine ter Weyden