Certificaat Toetsconstructeur

Als toetsconstructeur speelt u een belangrijke rol in de kwaliteit van toetsen. U moet immers een valide en betrouwbare toets kunnen maken. Tijdens het certificeringstraject toont u uw vaardigheden om betrouwbare toetsen te ontwikkelen aan.

Resultaat van het certificeringstraject Toetsconstructeur

Met dit certificaat laat u zien dat u:
  • breed inzetbaar bent;
  • de juiste instrumenten ontwikkelt;
  • goed mondeling en schriftelijk rapporteert.

Voor wie is dit certificeringstraject?

Iedereen die zich binnen het mbo bezighoudt met de constructie van:
  • formatieve toetsen;
  • kennisexamens, praktijkexamens of PvB’s.

Resultaat van het certificeringstraject constructeur taalexamens mbo

Met dit certificaat laat u zien dat u:
  • breed inzetbaar bent;
  • de juiste instrumenten ontwikkelt;
  • toetstaken kunt ontwikkelen.

Voor wie is dit certificeringstraject?

Professionals in het mbo die instellingsexamens ontwikkelen voor Nederlands en/of Engels.

Register NVE

Wist u dat wij certificeren op basis van de competentieprofielen van de NVE? Heeft u het certificaat behaald? Dan kunt u opgenomen worden in het Register voor Examenfunctionarissen van de NVE.

Informatie en aanmelding

Heeft u vragen? Of wilt u dat Cito deze certificering voor u verzorgt? Bel of mail ons! U bereikt ons via (026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl.
Bekijk ook eens het reglement Cito Certificering rechts op deze pagina.

Download het reglement

Meer weten?

Sabine ter Weyden