Screenen toetsen en examens

Zijn uw toetsen en examens valide, betrouwbaar en transparant? En voldoen ze ook aan de eisen van de Onderwijsinspectie? Met onze screening weet u of de kwaliteit van uw toetsen of examens goed is en krijgt u ook handige verbetertips.

Werkwijze van de screening

  • Onze toetsdeskundigen bekijken uw toets of examen.
  • Wij beoordelen of deze valide, betrouwbaar en transparant is. Ook kijken we of de lay-out functioneel is.
  • Alle aspecten van de toets of het examen nemen we mee: van toetsmatrijs tot aan de instructie voor de surveillanten.
  • U ontvangt uw toets of examen terug met onze bevindingen, de verbeterpunten én handige verbetertips.
  • Op uw verzoek geven we een mondelinge toelichting op de screening.

Wij screenen:
  • schriftelijke toetsen met gesloten of open vragen voor het beoordelen van kennis;
  • praktijktoetsen voor het beoordelen van vaardigheden of competenties.

Inspectieproof

Met onze feedback kunt u direct aan de slag. Heeft u alle verbeteringen verwerkt, dan kunt u ervan uitgaan dat uw toets of examen valide, betrouwbaar en transparant is. U voldoet dan aan de standaarden 2.1 en 2.2 van de Onderwijsinspectie. Bovendien heeft u nu een raamwerk in huis om zelf de kwaliteit van andere toetsen of examens van uw instelling te beoordelen.

Meer informatie?

Bel of mail gerust. U bereikt ons accountbureau via (026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl.

Download de flyer