Vaststeller instellingsexamens Nederlands

ROC’s zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instellingsexamens Nederlands. Steeds meer mbo-instellingen kiezen daarom voor een vaststellingscommissie voor taalexamens spreken, gesprekken voeren en schrijven. Een vak apart, waar wij u graag bij ondersteunen. In de training Vaststeller instellingsexamens Nederlands leert u wat bij vaststellen cruciale aandachtspunten zijn.

Resultaat van de training

Na de training kunt u:
  • kent u de wettelijke kaders en regelgeving én de plaats van de vaststeller in uw organisatie;
  • heeft u vaststellings-checklist ontwikkeld en weet u hoe deze te gebruiken;
  • kunt u constructieve feedback formuleren richting constructeurs;
  • kunt u afnamegegevens analyseren en weet u welke acties u daaraan kunt koppelen;
  • kunt u efficiënt een vaststellingsvergadering inrichten.

Aan het eind van de training stellen de deelnemers een aantal examens vast.

Veel van onze opdrachtgevers kiezen ervoor deze training te combineren met de training Ontwikkeling instellingsexamens Nederlands. Zo maakt u een mooie kwaliteitsslag in de examinering van het Nederlands binnen uw instelling!

Inhoud van de training

Er is aandacht voor het proces van vaststellen binnen uw instelling. Uw procedures en handboek vormen de basis voor de training. Daarnaast is er aandacht voor de inhoud van het taalexamen. Wanneer is het een goed examen voor 2F of 3F?

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor docenten of beleidsmedewerkers die instellingsexamens Nederlands 2F of 3F vaststellen. Voor spreken, schrijven en gesprekken voeren.

Wist u dat u zich na de training kunt laten certificeren?

Met een Cito-certificaat toont u uw deskundigheid aan. Aan uw eigen organisatie, studenten of de onderwijsinspectie. Ook als taalassessor kunt u gecertificeerd worden.

Informatie en aanmelding

  • Heeft u vragen over de training of het certificeringstraject? 
  • Of wilt u dat wij deze training of certificering voor u verzorgen? 
  • Bel Sabine ter Weyden! Of mail ons op citoconsult@cito.nl
  • Wij helpen u graag verder.

Training Vaststeller examens NL

Training vaststeller instellingexamens

Meer weten?

Sabine ter Weyden