Leergang examencommissie mbo

Een goed georganiseerde examencommissie is van wezenlijk belang voor een efficiënt verloop van de examenprocessen en de kwaliteitsborging van examens. Het goed functioneren van een examencommissie is niet vanzelfsprekend. Het aangenomen wetsvoorstel Examencommissies mbo van minister Bussemaker van OCW, noodzaakt mbo-instellingen tot het optimaliseren van het functioneren van examencommissies.

Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Dan biedt de Leergang Examencommissie mbo uitkomst.

  • Richt de leergang in naar uw eigen behoefte
  • In company: leer samen met collega’s op uw eigen locatie
  • Borg de kwaliteit van examenprocessen en examens
Sheila Bergen, ROC van Flevoland, MBO college Almere over de Leergang examencommissie mbo
Sheila van Bergen: “Dit hadden we nodig”  'Dit hadden we nodig! Onze examenorganisatie is conform de nieuwe wetgeving vorig jaar heringericht. Daarnaast zijn ook nieuwe medewerkers benoemd in onze examencommissies. Het was dus een logische volgende stap om te werken aan de deskundigheid van de leden van de examencommissies.

Samen met de trainer hebben wij dan ook, aan de hand van onze behoeften en de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie, invulling gegeven aan deze leergang.'

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor alle leden van examencommissies in het mbo. Voorzitters en secretarissen kunnen daarnaast een module volgen, die volledig gericht is op hun rol.

Verschillende modules

Het programma wordt volgens het in company principe aangeboden; op uw eigen locatie met meerdere collega’s tegelijk. De Leergang examencommissie mbo, een combinatie van theorie en praktijk, bestaat uit een basismodule en optionele vervolgmodules.
Op basis van uw behoefte bouwt u de leergang dus zelf op. De volgende modules kunnen we voor u verzorgen:
A. Basismodule training examenleden (1 dagdeel)
B. Verdiepingsmodule training examenleden (1 dagdeel)
C. Module kwaliteitsborging (1 dagdeel)
D. Module samenwerken in een examencommissie (voor voorzitters en secretarissen,
1 dagdeel)
E. Bijwonen examencommissie overleg (1 dagdeel)

Meer weten?

Wilt u een goed functionerende examencommissie inrichten? Download de flyer of contact ons via citoconsult@cito.nl of (026) 352 15 01. Collega Sabine ter Weyden helpt u graag.


Module A Module B

Module C Module D

Download de flyer

Meer weten?

Sabine ter Weyden