Raamwerk Alfabetisering NT2

Om vorderingen in een taalleerproces te kunnen meten of beoordelen, zijn ijkpunten nodig. In het NT2-onderwijs worden ijkpunten gehanteerd die zijn beschreven in het Raamwerk NT2. Er bestaat geen Europees Raamwerk voor alfabetisering. Daarom is voor de Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal, het Raamwerk Alfabetisering NT2 ontwikkeld.

Meer informatie

Raamwerk Alfabetisering NT2