Begintoets Alfa: starten op het juiste niveau

Voor laag- of ongeletterde anderstalige volwassenen

Handleiding Begintoets Alfa

Wilt u snel en adequaat het alfabetiseringsniveau van uw cursisten bepalen? Met de heldere niveau-indicatie van Begintoets Alfa plaatst u elke cursist gemakkelijk in de juiste lesgroep. Dit voorkomt onnodig tijdverlies en bevordert maatwerk. Werken met deze toets betekent zowel een klantvriendelijke werkwijze voor uw cursisten als een mogelijke verbetering van de resultaten van uw onderwijstraject.

Begintoets Alfa is een intaketoets voor laag- of ongeletterde anderstalige volwassenen die instromen in een alfabetiseringstraject. Het alfabetiseringsniveau wordt uitgedrukt in een van de niveaus van het Raamwerk Alfabetisering NT2 – dé standaard om vorderingen te meten in het NT2-alfabetiseringsonderwijs.

Voordelen:

 • korte toets
 • inzicht in het rendement van uw onderwijstraject
 • duidelijke en transparant niveaubepaling

Hoe werkt Begintoets Alfa?

Begintoets Alfa meet de lees- en schrijfvaardigheid van een aankomend cursist. De toetsuitslagen leveren voor beide vaardigheden een afzonderlijk advies op. De toets bestaat uit twee versies: één die niveau A en B meet en één voor niveau B en C.Welke versie u een cursist voorlegt, hangt af van het advies van de zogeheten Voorschatter: een klein aantal taken dat hij of zij vooraf uitvoert. De cursist krijgt zo een toets die zo veel mogelijk aansluit bij zijn of haar niveau. U neemt Begintoets Alfa een-op-een met de cursist af. Afname van de toets duurt ongeveer 45 minuten per cursist. Wilt u een voorbeeldtoets bekijken? Download deze dan in het rechterblok.

Alfa-niveaus

Begintoets Alfa meet zowel functionele als technische vaardigheden en geeft een indicatie voor een van de drie Alfa-niveaus:
 • Alfa A: de cursist beheerst het alfabetisch principe;
 • Alfa B: de cursist leest en schrijft effectiever, omdat hij of zij clusters en morfemen als geheel kan lezen en schrijven;
 • Alfa C: het lezen en schrijven is zodanig geautomatiseerd dat het in de verdere loopbaan geen problemen meer veroorzaakt.

Materiaal

Begintoets Alfa bestaat uit verschillende onderdelen:
 • Begintoets Alfa Handleiding
 • Begintoets Alfa Voorschatter set à 20 voorschatters
 • Begintoets Alfa Lezen Alfa A en B set à 10 boekjes
 • Begintoets Alfa Lezen Alfa B en C set à 10 boekjes
 • Begintoets Alfa Schrijven Alfa A en B set à 10 boekjes
 • Begintoets Alfa Schrijven Alfa B en C set à 10 boekjes

Deze producten zijn onafhankelijk van elkaar te bestellen.

Meer informatie

U bestelt Begintoets Alfa via het bestelformulier. Wilt u meer weten? Download dan de flyer of neem contact met ons op!