Voortgangstoets Alfa: dé resultaatmeter voor uw traject

Voor anderstalige cursisten

Hoe ontwikkelen uw cursisten zich? Voortgangstoets Alfa is dé rendementmeter voor uw alfabetiseringstraject. Met de toets bepaalt u snel en adequaat het niveau van uw cursist. Door het afnemen van de toets ziet u precies hoe de cursist zich ontwikkelt. Hij of zij kan het alfabetiseringstraject op deze manier veel efficiënter doorlopen, wat wel zo prettig is voor de cursist. Daarnaast kunt u aan uw opdrachtgevers een helder inzicht in de resultaten van uw onderwijstraject presenteren.

Voortgangstoets Alfa

Met de Voortgangstoets Alfa meet u de resultaten van uw NT2-alfabetiseringstraject. Het alfabetiseringsniveau wordt uitgedrukt in een van de niveaus van het Raamwerk Alfabetisering NT2 – dé standaard om vorderingen te meten in het NT2-alfabetiseringsonderwijs. Uit de toets blijkt of de cursist het betreffende niveau al beheerst of dat de cursist goed op weg is.

Voordelen voortgangstoets Alfa 

 • korte toetsen
 • inzicht in het rendement van uw onderwijstraject
 • inzicht in resultaten
 • snellere en efficiëntere doorloop alfabetiseringstraject
 • gekoppeld aan het Raamwerk Alfabetisering NT2

Hoe werkt Voortgangstoets Alfa?

Voortgangstoets Alfa meet de lees- en schrijfvaardigheid van een cursist. U toetst deze vaardigheden in twee los van elkaar af te nemen toetsen. Het is dan ook mogelijk om bijvoorbeeld voor leesvaardigheid de toets die niveau Alfa B meet te gebruiken en voor schrijfvaardigheid de toets voor niveau Alfa A. Zowel in de leestoets als in de schrijftoets zijn de opgaven zo veel mogelijk ingebed in een functionele context. Afname van de toets duurt ongeveer 45 minuten per cursist per boekje. Bij het meten van de niveaus Alfa B en C kunt u de toets ook (gedeeltelijk) klassikaal afnemen.

Materiaal

Voortgangstoets Alfa bestaat uit verschillende onderdelen:
 • Voortgangstoets Alfa Handleiding
 • Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa A set à 10 boekjes
 • Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa A set à 10 boekjes
 • Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa B set à 10 boekjes
 • Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa B set à 10 boekjes
 • Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa C set à 10 boekjes
 • Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa C set à 10 boekjes

Deze zijn los te bestellen.

Meer informatie

U bestelt Voortgangstoets Alfa via het bestelformulier. Wilt u meer weten? Download dan de flyer of neem contact met ons op!