ALTE: Association of Language Testers in Europe

Cito is als ontwikkelaar van de Staatsexamens Nederlands als tweede taal lid van ALTE. ALTE is een associatie van Europese instituten die taaltoetsen ontwikkelen voor hun eigen taal als vreemde of tweede taal. ALTE heeft als niet-gouvernementele organisatie (NGO) een adviserende status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Kwaliteitsstandaard

ALTE werd in 1990 opgericht om een hoge kwaliteitsstandaard voor taaltoetsen te ontwikkelen. Daarvoor heeft ALTE een Code of Practice geschreven die als uitgangspunt dient voor de kwaliteit van toetsconstructie.

De Code of Practice bevat kwaliteitsstandaarden voor:
  • toetsontwikkeling
  • interpretatie van toetsscores
  • streven naar eerlijkheid
  • informatie aan kandidaten

Kwaliteitsmanagementsysteem

Op grond van de Code of Practice is een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld, dat zich richt op de zelfevaluatie van leden. Daarnaast is het de basis van een auditsysteem dat erop toeziet dat de aangesloten examens voldoen aan minimumstandaarden. Deze minumstandaarden hebben betrekking op de volgende aspecten van toetsontwikkeling:
  • toetsconstructie
  • toetsafname en logistiek
  • beoordeling en normering
  • toets- en itemanalyse
  • communicatie met belanghebbenden

Special Interest Groups

De Special Interest Groups (SIG’s) van ALTE dienen als platform voor de ALTE-leden om belangrijke aspecten van taaltoetsing nader uit te werken. Er zijn SIG’s voor Taaltoetsing en Migratie, koppeling van examens aan de CEFR, en taaltoetsing voor specifieke doeleinden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van ALTE of neem contact met ons op.

Ga naar