Inburgering NT2

Een verplicht onderdeel van het inburgeren in Nederland, is het leren van de Nederlandse taal. Dat staat beschreven in de wet Inburgering. Door het afleggen van een examen kan worden aangetoond dat de Nederlandse taal voldoende beheerst wordt om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Met ingang van het tweede kwartaal 2017 maakt Cito in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Inburgeringsexamen op 3 onderdelen taal, te weten; lezen, schrijven en luisteren.

Uitgebreide informatie over de inburgeringsexamens vindt u op de websites van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en DUO.