Nieuws Volwasseneducatie

DatumBericht
17-4-2018Nieuwe map voorbeeldexamens programma I 2017 beschikbaar
Cito maakt in opdracht van het CvTE (het College voor Toetsen en Examens) de examens voor Nederlands als tweede taal. Ter voorbereiding op het examen ontwikkelen we elke twee jaar een map met voorbeeldexamens. Voor programma I is onlangs een nieuwe map verschenen. Hierin vindt u voorbeeldexamens voor de onderdelen Luisteren, Lezen, Schrijven en Spreken. De nieuwe map bestelt u hier.