Voorbeeldexamens Staatsexamen NT2

Wilt u zich goed voorbereiden op het Staatsexamen NT2? Met de voorbeeldexamens van Cito krijgen u en uw cursisten een helder beeld van de aard en inhoud van het Staatsexamen NT2. U oefent hiermee met alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Wij bieden u de meest recente voorbeeldexamens voor programma I én II.

Materiaal

De voorbeeldexamens voor programma I en II bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. De complete set bestaat uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en cd's Luisteren en Spreken.

Aanpassing Voorbeeldexamen Programma II 2012 en 2014

De zak/slaaggrens (cesuur) is voor Spreken II en Schrijven II in 2016 aangepast. Om kandidaten en docenten een goed beeld te geven hoeveel punten er behaald moeten worden om te slagen bij deze nieuwe cesuur zijn er nieuwe tabellen met de Vaardigheidscore beschikbaar als inlegvel. Deze tabel is onderdeel van het beoordelingsvoorschrift. De inlegvellen kunt u rechts downloaden. Meer informatie over de cesuurwijziging vindt u op de site van het CvTE.

Materiaal voor meerdere cursisten

Let op: het is niet de bedoeling dat u de voorbeeldexamens kopieert. Dit betekent echter niet dat u voor iedere cursist apart een compleet examen hoeft te bestellen. Tegen kostprijs bestelt u voor cursisten extra opgavenboekjes in setjes van tien. Dit is het cursistenmateriaal. Deze set bevat per cursist al het schriftelijke materiaal voor de vier vaardigheden.

Bestellen en downloaden

Bestel de voorbeeldexamens via het bestelformulier rechts.
Wilt u voorbeeldexamens NT2 van 2001 t/m 2009 downloaden? Dat kan via de website van het College van Toetsen en Examens (CvTE). Gebruik de link rechts.

Organisatie en ontwikkeling examens

De commissie Staatsexamens  NT2 van het CvTE is verantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling van de Staatsexamens NT2. Deze commissie stelt ook de inhoud van de voorbeeldexamens vast. Cito en Bureau ICE maken de opgaven: Cito maakt de onderdelen luisteren en spreken, Bureau ICE lezen en schrijven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de voorbeeldexamens? Neem dan contact met ons op! Voor informatie over aanmelding en examendata kunt u bij DUO terecht.