Voortgezet onderwijs

Onze toetsen helpen leerlingen inzicht te krijgen in hun ontwikkeling en mogelijkheden. Wij maken werk van goed en eerlijk toetsen. Zo kunnen leerlingen verantwoorde keuzes maken en richting aan hun toekomst geven. Voor het voortgezet onderwijs bieden we:

  • Centrale Examens (in opdracht van het ministerie van OCW)
  • Schoolexamens met onder andere de Kijk- en luistertoetsen
  • Cito Volgsysteem met Toets 0 t/m 3
  • Cito Volgsysteem VSO en PrO

Wij ontwikkelen niet alleen toetsen en examens, we verzorgen ook trainingen en begeleiden docenten in het gebruik van onze instrumenten.

Cito Volgsysteem: Toets 0 t/m 3Cito Volgsysteem VSO
Kijk- en luistertoetsen Centrale examens voortgezet onderwijs

Meer leren over het toetsen in het voortgezet onderwijs?

Productoverzicht VO 2016/2017

Catalogus VO 2016/2017

Filmpje Standaardbepaling DTT

Filmpje standaardbepaling