Opgaven voor schoolexamens bij examenprogramma biologie

Voor havo en vwo

Opgaven voor schoolexamens bij het examenprogramma biologie (cd-rom)

Vanaf augustus 2014 start u in het vierde leerjaar van havo en vwo met de vernieuwde examenprogramma’s. Deze kennen een nieuwe benadering en aanpak, maar hebben ook overlap met de vorige programma’s. Wij ontwikkelden schriftelijke toetsen en praktische opdrachten die u helpen bij het samenstellen van de schoolexamens biologie.

Over de opgaven Biologie

  • In alle opgaven staan contexten uit het dagelijkse leven en de wetenschap centraal.
  • Het onderdeel op de cd-rom voor havo bevat vijf schriftelijke toetsen, met elk negen tot twintig vragen.
  • Het onderdeel op de cd-rom voor vwo bevat vier schriftelijke toetsen, met elk elf tot twintig vragen.
  • Bij sommige schriftelijke toetsen wordt de computer gebruikt.
  • Voor havo en vwo zijn er drie praktische opdrachten: ontwerpopdracht, essaytoets en betoogtoets. Hierbij gebruiken de leerlingen soms internet.

Afname

De afnameduur van de schriftelijke toetsen is een of twee lesuren. Voor de praktische opdrachten hebben uw leerlingen twee tot vier studielasturen nodig. Voor de schriftelijke toetsen met ICT-gebruik hebben uw leerlingen een computer nodig met:
  • Coach 6 (voor twee opgaven; dit programma wordt veel gebruikt bij natuurkunde)
  • Adobe flash- of mediaplayer (voor een opgave met animaties)
  • een geschikte mediaplayer (voor filmfragmenten bij enkele opgaven)

Voor de praktische opdrachten raadplegen de leerlingen internet.
U kunt de opgaven gebruiken in schoolexamens en/of u kunt bepaalde opgaven opgeven als huiswerk of oefening. De opgaven staan in Word-bestanden op de cd, zodat u ze zelf kunt bewerken en/of combineren met eigen opgaven.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cd-rom met:
  • opgaven in Word en een handleiding voor het ICT-gebruik
  • een antwoordmodel/correctievoorschrift bij elke toets en opdracht