Opgaven voor schoolexamens bij examenprogramma natuurkunde

Voor havo en vwo

Opgaven voor schoolexamens bij het examenprogramma natuurkunde (cd-rom

Vanaf augustus 2014 start u in het vierde leerjaar van havo en vwo met vernieuwde examenprogramma’s. De benadering en aanpak zijn nieuw, maar laten ook overlap met de vorige zien. De schriftelijke toetsen en praktische opdrachten helpen u bij het samenstellen van de schoolexamens natuurkunde.

Over de opgaven natuurkunde

 • Cd-rom met schriftelijke toetsen en praktische opdrachten.
 • Havo cd-rom: acht schriftelijke domeintoetsen, met elk twintig tot dertig vragen. U maakt zelf een selectie.
 • Coach 6 helpt op de computer bij twee toetsen voor havo en één toets voor vwo.
 • Voor havo zijn er drie praktische opdrachten: een technisch ontwerp en twee webquests.
 • Voor vwo zijn er drie praktische opdrachten. Een van deze opdrachten bestaat uit zeven verschillende experimenten die in verschillende leerjaren onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd.
 • De andere praktische opdrachten zijn experimenten en metingen gecombineerd met zoeken op internet.
 • Afname: schriftelijke toetsen één tot twee lesuren.
 • Afname: praktische opdrachten twee tot vijftien studielasturen.
 • Voor sommige praktische opdrachten raadplegen de leerlingen internet.
 • De opgaven zijn bruikbaar in schoolexamens en/of als huiswerk of oefening.
 • De opgaven (Word-bestanden) kunt u zelf bewerken en/of combineren met eigen opgaven.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cd-rom met:
 • opgaven in Word en een handleiding voor het ICT-gebruik
 • een antwoordmodel/correctievoorschrift bij elke toets en opdracht