Opgaven voor schoolexamens bij examenprogramma scheikunde

voor havo en vwo

Opgaven voor schoolexamens bij het examenprogramma scheikunde (cd-rom)

Vanaf augustus 2014 start u in het vierde leerjaar van havo en vwo met vernieuwde examenprogramma’s. De benadering en aanpak zijn nieuw, maar laten ook overlap met de vorige zien. De schriftelijke toetsen en praktische opdrachten helpen u bij het samenstellen van de schoolexamens scheikunde.

Over de opgaven Scheikunde

  • Cd-rom voor havo en vwo met drie schriftelijke toetsen, daarin staan micro-macro en duurzaamheid centraal.
  • Afname schriftelijke toetsen: één lesuur.
  • Met praktische opdrachten: de chemie in de praktijk van productvergelijkingen, chemische actualiteiten en een webquest.
  • Afname praktische opdrachten: vier studielasturen per opdracht.
  • Voor een van de praktische opdrachten is een computer of filmscherm nodig voor het individueel of klassikaal bekijken van een filmpje.
  • Voor de praktische opdrachten raadplegen de leerlingen internet.
  • De opgaven zijn bruikbaar in schoolexamens en/of als huiswerk of oefening.
  • De opgaven (Word-bestanden) kunt u zelf bewerken en/of combineren met eigen opgaven.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cd-rom met:
  • opgaven in Word en een handleiding voor het ICT-gebruik
  • een antwoordmodel/correctievoorschrift bij elke toets en opdracht