Opgaven voor schoolexamens bij de nieuwe examenprogramma’s wiskunde

voor havo en vwo

Opgaven voor schoolexamens bij de nieuwe examenprogramma’s wiskunde

Vanaf augustus 2015 start u in het vierde leerjaar havo en vwo met de vernieuwde examenprogramma’s wiskunde. Daarbij helpen we u graag. Wij ontwikkelden, in samenwerking met pilotdocenten, opgaven bij de nieuwe programma’s. Een meer denk-actieve benadering van de wiskunde speelt hierin een grote rol. U kunt deze opgaven inzetten voor het schoolexamen, omdat ze goed passen bij de vernieuwde examenprogramma's wiskunde.

Over de opgaven Wiskunde

 • In totaal 109 opgaven.
 • Met een aantal onderzoeksopdrachten die leerlingen uitdagen om meer open problemen aan te pakken.
 • Een correctiemodel bij elke opgave, maar natuurlijk kunt u kiezen voor een eigen normering.
 • Bij elke opgave een aanduiding van het domein en de wiskundige denk-activiteit.
 • Een overzicht van alle opgaven en per vak een toelichting bij de opgaven.

Hoe gebruikt u de nieuwe opgaven?
 • U neemt de opgaven op in schoolexamens.
 • U kunt de opgaven bewerken in Word 2007 of hoger.
 • In een toets zijn deze te combineren met eigen opgaven.
 • Het overzicht en de toelichtingen helpen u bij de keuze voor een bepaald schoolexamen.

Let op! De opgaven zijn nadrukkelijk niet bedoeld als oefening voor het centraal examen.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit:
 • 1 cd-rom voor havo Wiskunde A en B en vwo Wiskunde A, B, en C samen 
 • 109 opgaven zowel in Word als in Pdf
 • een overzicht van alle opgaven
 • per vak een toelichting bij de opgaven