Activiteitenplanning rekentoets vo 2017

29 mei t/m 9 juni Afnameperiode rekentoets 2F vmbo-scholen

rekentoets 3e per.
29 mei t/m 9 juni Afnameperiode rekentoets 2A

De school kan ervoor kiezen om BB-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.
vmbo BB

rekentoets 3e per.
29 mei t/m 9 juni Afnameperiode rekentoets 3F havo- en vwo-scholen

rekentoets 3e per.
29 mei t/m 28 juni Inzageperiode extra afnamedag 3F/3ER voor vwo-kandidaten vwo-scholen

rekentoets 3e per.
7 en 8 juni Afnamedagen rekentoets 2ER/2AER vmbo-scholen

rekentoets 3e per.
7 en 8 juni Afnamedagen rekentoets 3ER havo- en vwo-scholen

rekentoets 3e per.
10 juni t/m 31 juli Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.
Vanaf 15 juli tot en met 31 juli is inzage alleen mogelijk via het CvTE.
alle scholen

rekentoets 3e per.
16 juni Deadline inzenden opmerkingen ten behoeve van de normering rekentoets vo alle scholen

rekentoets 3e per.
17 juni Afname mondelinge rekentoets 2ER en 3ER

Meer informatie over het aanmelden van kandidaten, ontvangt u via een mailing van Examenblad.nl.
alle scholen

rekentoets 3e per.
binnen 5 werkdagen na vaststelling van het eindcijfer Doorgeven cijfers rekentoets aan BRON

De cijfers voor de rekentoets vo moeten uiterlijk 5 werkdagen na vaststelling van het eindcijfer zijn doorgegeven aan BRON.
alle scholen

rekentoets 1e per.
rekentoets 2e per.
rekentoets 3e per.
1 augustus Deadline inzenden opmerkingen ten behoeve van evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode.
alle scholen

rekentoets 3e per.