Training videoprestatieankers communicatieve vaardigheden

Een vast onderdeel voor veel cspe’s is het beoordelen van communicatieve vaardigheden. Met deze training krijgt u hulp hoe u dit aanpakt. Uit ervaring blijkt dat het beoordelen moeilijk is, omdat het de examinator vaak ontbreek aan geschikt referentiemateriaal. En dat kan leiden tot een subjectieve beoordeling, wat u natuurlijk niet wilt.

De ankers geven houvast bij beoordelen

  • Om de examinator bij de beoordeling te ondersteunen is een verkoopgesprek op film vastgelegd. Hierin komen de te toetsen communicatieve vaardigheden aan de orde.
  • Met beeldmateriaal zijn videoprestatieankers gemaakt die we in de training opnamen.
  • Deze ankers zet u in bij het beoordelen van de kandidaten.
  • Met hulp van de training videoprestatieankers traint u zichzelf in het beoordelen van vijf verschillende aspecten van communicatieve vaardigheden.

Meer informatie

Kijk naar de uitleg van de training en zie hoe het feedbackformulier is opgebouwd.