Centrale examens

Cito ontwikkelt in samenwerking met ervaren docenten de opgaven voor de centrale examens. De concepten legt Cito voor aan de vaksecties van het College voor Examens (CvE). Na vaststelling door het CvE maken we de examens drukklaar. We analyseren de afnamegegevens en adviseren het CvE over de normering. Ook doen we onderzoek naar de kwaliteit van de examens en houden we ons bezig met het vernieuwen van examenvormen.

Ontwikkelen van examens

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt de eindverantwoordelijkheid voor de centrale examens en stelt per vak de examenprogramma's vast. Daarin staat wat in het centraal examen en in het schoolexamen getoetst moet worden. De stof voor de examens is door het CvE vastgelegd in syllabi. Cito ontvangt van CvE voor elk vak een constructieopdracht (examenmodel), waarin voor elk examen wordt vermeld: 
  • lengte van het examen;
  • onderwerpen;
  • aantal opgaven;
  • soort opgaven (open, meerkeuze);
  • toegestane hulpmiddelen.

Er zit ongeveer twee jaar tussen het ontwikkelen van de eerste opgaven en de afname van een examen. Lijnco drukt ze (op papier of cd-rom) en DUO regelt de verspreiding onder scholen.

Afname van examens op scholen

Van begin april tot eind juni nemen scholen in heel Nederland de centrale examens af.
  • april: praktijkexamens op het vmbo
  • mei en juni: afname van de overige centrale examens op vmbo, havo en vwo

Op de meeste vmbo-scholen maken leerlingen in de basis - en kaderberoepsgerichte leerweg vanaf april ook digitale examens. Deze examens vervangen de centrale examens in mei.
Na afname van de schriftelijke examens publiceert Cito de opgaven en antwoorden op internet.

Gegevensverwerking en normering

Na afronding van de examens, sturen alle scholen antwoorden van hun leerlingen naar Cito. Voor de schriftelijke examens gaat dit via het programma WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier). De resultaten van de digitale examens gemaakt met ExamenTester, sturen scholen op via DataRetour. Cito analyseert de gegevens en vergelijkt de moeilijkheidsgraad van de examens met de moeilijkheidsgraad in voorgaande jaren en
adviseert het CvE over de normering.   
Cito gebruikt cookies
Om uw bezoek aan deze site zo goed mogelijk te laten verlopen en onze site verder te verbeteren bevat deze website cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.