Centrale examens

In samenwerking met ervaren docenten ontwikkelen wij de opgaven voor de centrale examens. De concepten leggen we voor aan de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Na vaststelling door het CvTE maken we de examens drukklaar. We analyseren de afnamegegevens en adviseren het CvTE over de normering. Ook doen we onderzoek naar de kwaliteit van de examens en werken we aan het vernieuwen van examenvormen.

Van examenprogramma tot ontwikkeling van een examen

De minister van OCW draagt de eindverantwoordelijkheid voor de centrale examens en stelt per vak de examenprogramma's vast. Daarin staat wat scholen in het centraal examen en in het schoolexamen moeten toetsen. De stof voor de examens is door het CvTE omschreven in de syllabi. Van het CvTE ontvangen we dan voor elk vak een constructieopdracht met:
  • de lengte van het examen
  • de onderwerpen
  • het aantal opgaven
  • het soort opgaven (open, meerkeuze)
  • de toegestane hulpmiddelen

Het ontwikkelen van de eerste opgaven tot de afname van een examen duurt ongeveer twee jaar. DUO regelt het drukken en de verspreiding van de examens onder scholen.

José Thijssen vertelt hoe je een examenvraag maaktDe gegevensverwerking en normering

  • Na afronding van de examens, sturen alle scholen de antwoorden van hun leerlingen naar ons toe.
  • Voor de schriftelijke examens gaat dit via het programma Wolf.
  • De resultaten van de digitale examens worden automatisch verzonden via de afnamesoftware.
  • Wij analyseren de gegevens en vergelijken de moeilijkheidsgraad van de examens met de moeilijkheidsgraad in voorgaande jaren.
  • Over de normering adviseren wij het CvTE.
Naar de website van het CvTE

Zo komt een examen tot stand

centrale examens VO: het proces