Eindexamen? Ook van Cito!

Jaarlijks doen bijna 200.000 leerlingen in Nederland eindexamen. Al sinds het begin van de jaren 70 worden die examens gemaakt onder begeleiding van Cito. Daar zijn we trots op! Ook in 2018 staan we garant voor 400 verschillende examens en 12.000 nieuwe examenvragen.

De eindexamens voor vmbo, havo en vwo komen van Cito. We maken ze in nauwe samenwerking met vakdocenten. Al 45 jaar geeft de overheid ons opdracht daartoe.
Cito is daarmee een belangrijke partner in de Nederlandse eindexamenketen.
Lees meer over de examenketen.

Dit doet Cito:


Ook op dit deel van de site:


Naar de website van het CvTE

Ga naar

Voor de pers

Opsturen examenwerk?